Så arbetar Ronneby kommun med pandemin

Sedan det första fallet av covid-19 bekäftades i Sverige i början av februari 2020 har Ronneby kommun följt utvecklingen och vidtagit en rad olika åtgärder. Vi har bland annat arbetat med kommunikation, inventering och inköp av material/skyddsutrustning och höjt beredskapen inom den kommunala organisationen för att exempelvis möta en högre personalfrånvaro. Just nu arbetar Ronneby kommun i nära samarbete med Region Blekinge med vaccination mot covid-19.

Nationella råd gäller fortfarande

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

 • Stanna hemma vid symtom
 • Begränsa nya nära kontakter
 • Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel
 • Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan

Även om de regionala råden slutade gälla i Blekinge den 14 juni, så gäller dessa råd gäller fortsättningsvis i Ronneby kommun.

Läs mer om de nationella råden på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Lokala åtgärder för att minska smittspridning

Med anledning av de skärpta råden om covid-19 har Ronneby kommun vidtagit lokala åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19. Listan är akualiserat efter regeringens besked om ytterligare lättnader av restriktionerna den 15 juli 2021. Nedan listas åtgärderna som gäller i Ronneby kommun (uppdaterad 15 juli 2021).

 • Ronneby kommun gäller förhållningregler för säkra besök på kommunens vård- och omsorgsboenden
 • Undervisning på plats för alla elever från skolstarten i augusti, även högstadiet och gymnasiet - läs mer i den aktuella nyheten
 • Kulturskolan återuppta närundervisning
 • Politiska möten genomförs om möjligt digitalt (nya besked kommer för höstens möten)
 • Ronneby Stadsbibliotek och filialbiblioteken håller öppna för ett begränsat antal besökare och erbjuder alternativa lösningar för den som är i behov - läs mer på bibliotekens hemsida Länk till annan webbplats.
 • Kulturcentrum håller öppet för ett begränsat antal besökare
 • Fritidsgårdarna erbjuder aktiviteter utomhus, inomhus och digitalt istället - läs mer på fritidsgårdarnas informationssida
 • Ronneby kommuns inomhus- och utomhusanläggningar är åter öppna för alla äldrar och aktörer, även tävlingar är tillåtna - läs mer idrottsanläggningarnas informationssida
 • Brunnsbadet håller öppet under sommaren 2021 för ett begränsat antal besökare. Biljetter köps online. Mer information finns på Brunnsbadets hemsida.
 • Riskbedömningar i syfte att minska smittspridningen av covid-19 görs återkommande i Ronneby kommuns verksamheter
 • Uppbyggnad av beredskapslager med nödvändigt skyddsmateriel
 • Spridning av informationsmaterial med uppmaning att hålla avstånd inom kommunens verksamheter och till lokala näringsliv
 • Kontinuerlig information om covid-19 i kommunala kanaler & på flera språk med fokus på ronneby.se/corona, Facebook, intranätet ronja, nyhetsbrev & e-postutskick till berörda
 • Kontinuerlig samverkan med Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge och länets kommuner
 • Samverkan med Ronneby Handels- och Intresseförening i frågor om effekterna och följsamhet av råden inom restaurang och handel
 • Dialog med lokala näringslivet om påverkan av pandemin
 • Dialog med besöks- och evenemangsnäringen om nya möjligheter enligt regeringens plan för avveckling av restriktionerna Länk till annan webbplats.
 • Lansering av Ronnebys första nätgalleria ”Handla lokalt i Ronneby” tillsammans med Ronneby Handels- och Intresseförening 1 december 2020
 • Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar om gällande regler och utövar tillsyn och genomför trängselkontroller på restauranger och caféer
 • Gemensamt arbete i länet under ledning av Region Blekinge för att informera om möjlighet till vaccination mot covid-19
 • Ronnebys vaccinsamordnare arbetar sedan hösten 2020 med planering och organisation av vaccination av Ronnebys personal inom vård- och omsorg samt funktionsstöd. Även äldre på kommunens vård- och omsorgsboenden har vaccinerats av kommunens egen personal.

Tidigare beslut av kommundirektören för Ronneby kommuns anställda kvarstår eller har förtydligats vid flera tillfällen. Dessa beslut gäller att anställda som kan arbeta hemma ska göra det fram till den 30 september 2021, möten ska genomföras digitalt och att tjänsteresor utanför kommunen måste godkännas av kommundirektören.

Tillfällig pandemilag

Den tillfälliga pandemilagen (även kallat covid-19-lag) trädde i kraft den 10 januari och ger regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder. Med stöd av den nya lagen har regeringen även fattat beslut om en så kallad begränsningsförordning som innebär maxantal för besökare i bland annat butiker och gym för att undvika trängsel och göra det enklare för alla att hålla avstånd.

Målet med den tillfälliga pandemilagen för covid-19 är att minska smittspridningen i samhället genom tillsyn av olika verksamheter. Det är Länsstyrelsen som ser till att lagen följs och i första hand kommer de att ge information, råd och uppmaningar. Men det kan också bli aktuellt med mer tvingande åtgärder.

Läs mer om vad som gäller på Länsstyrelsen Blekinges webbplats Länk till annan webbplats.

Hur arbetar Ronneby kommun under pandemin?

Ronneby kommun har följt utvecklingen runt coronaviruset aktivt sedan det första fallet bekäftades i Sverige i början av februari 2020. Mellan 16 mars - 23 augusti 2020 har Ronneby kommun arbetat i så kallad stabsläge för att på bästa sätt kunna stötta de kommunala verksamheterna som byggt upp en beredskap för att exempelvis möta en högre personalfrånvaro på grund av coronaviruset (covid-19).

Ronneby kommun fortsätter att följa utvecklingen inom ramen för sin ordinarie verksamhet och organisation. Det innebär att säkerhetsskyddschef, kris- och beredskapssamordnare och kriskommunikatör utgör grunden för att följa händelsen för kommunkoncernens räkning. Det är också förberett för att kunna gå upp i stabsläge om så behövs.

Var källkritisk

Du som medborgare kan hjälpa till på många olika sätt. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information.

Vem gör vad under pandemin?

Det är många olika aktörer som tillsammans ansvarar för hanteringen av den pågående pandemin. Råd, rekommendationer och förodningar ges ut från nationella, regionala och kommunala myndigheter. Som enskild invånare eller företagare är det inte alltid lätt att förstå vad som gäller här i Ronneby kommun, för mig eller inom min verksamhet. Därför har Ronneby kommun sammanställt en kort presentation som ska kunna klargöra vem som beslutar om vad under den pågående pandemin och hur det påverkar mig. Ta del av presentationen här. Pdf, 176.8 kB.

Önskar du att få informationen på annat sätt eller vill kommentera den är du välkommen att mejla till kommunikation@ronneby.se.

Vad kommunicerar Ronneby kommun?

Vid bekräftade fall inom Ronneby kommun omfattas all information om smittade eller sjuka av sekretess och tystnadsplikt, därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer.

Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna sig trygga i att personalen i kommunala verksamheter följer de sekretessregler som finns.

Vad gäller i övrigt om smittspridningsinformation?

Region Blekinge publicerar dagligen siffror om antal smittade per kommun. Du kan läsa om det på Regionens hemsidan under Aktuellt läge om coronaviruset (covid -19) i Region Blekinge. Länk till annan webbplats.

Stanna hemma om du är sjuk & familjekarantän

Ronneby kommun fortsätter att följa Folkhälsmyndighetens bedömning:

Barn och vuxna som känner sig sjuka bör alltid stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter. De bör också undvika nära kontakt med andra. Det gäller även om du känner dig lite sjuk och har lindriga symtom.

Under coronapandemin är det viktigt att alla är extra försiktiga för att undvika smittspridning i samhället. Därför har Folkhälsomyndigheten tagit fram särskilda rekommendationer som handlar om när barn och vuxna kan gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter.

Om du, som barn eller vuxen, får symtom som är snabbt övergående, till exempel om du vaknar och är lite hängig men redan nästa dag känner dig helt bra, behöver du inte ta ett test för covid-19. Däremot bör du ändå stanna hemma två dygn utan symtom för att vara riktigt säker på att du inte blir sjuk. Därefter kan du gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter.

Om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen sedan tidigare, och inte kan antas bero på covid-19, behöver du inte stanna hemma. Sådana orsaker kan vara till exempel migrän eller allergi.

Om symtomen inte går över efter ett dygn kan du som bor i Blekinge och är 13 år och äldre gå in på webbplatsen 1177.se och boka en tid för egenprovtagning Länk till annan webbplats.. I väntan på ditt provsvar ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra. Du som är mellan 10 och 12 år kan testas dig på vårdcentralen.

Du som är 16 år eller äldre och frisk hushållskontakt eller har haft nära kontakt (t.ex. på arbetsplatsen) med person som har konstaterad covid-19 ska provta dig så snart som möjligt och sedan igen på dag fem räknat från din sjuka hushållskontakts provtagningsdatum. Information om egenprovtagning Länk till annan webbplats..

När en person i ett hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Den som är full vaccinerad och symtomfri behöver inte stanna hemma. Läs mer om förhållningsregler för familjekarantän på Region Blekinges hemsida Länk till annan webbplats..