Så arbetar Ronneby kommun med pandemin

Sedan det första fallet av covid-19 bekäftades i Sverige i början av februari 2020 har Ronneby kommun följt utvecklingen och vidtagit en rad olika åtgärder. Vi har bland annat arbetat med kommunikation, inventering och inköp av material/skyddsutrustning och höjt beredskapen inom den kommunala organisationen för att exempelvis möta en högre personalfrånvaro. Just nu arbetar Ronneby kommun i nära samarbete med Region Blekinge med vaccination mot covid-19.

Skärpta nationella råd & ytterligare restriktioner

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider. Den 18 december kompletterades dessa med ytterligare skärpta restriktioner - läs mer på krisinformation.selänk till annan webbplats

 • Stanna hemma vid symtom
 • Begränsa nya nära kontakter
 • Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel
 • Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Hålla en god handhygien
 • Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

Läs mer om de nya skärpta nationella råden på krisinformation.selänk till annan webbplats

Skarpa lokala åtgärder för att minska smittspridning

Med anledning av de skärpta råden om covid-19 har Ronneby kommun vidtagit lokala åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19. Listan är akualiserats efter regeringens besked om ytterligare skärpta restriktioner den 18 december. Nedan listas åtgärderna som gäller i Ronneby kommun (uppdaterad 22 mars 2021).

 • Ronneby kommun gäller förhållningregler för säkra besök på kommunens vård- och omsorgsboenden
 • Kombinerad när- och distansundervisning för elever på Gymnasieskolan Knut Hahn, Blekinge Naturbruksgymnasium och högstadieskolorna Kallingeskolan 7-9 samt Snäckebacksskolan fram till och med 1 april 2021 enligt rekommendation av Smittskydd Blekinge
 • Elevlunch till högstadie- och gymnasieskolans elever
 • Kulturskolan bedriver distansundervisning där det är möjligt & återuppta successivt närundervisning för elever födda 2005 och senare
 • Politiska möten genomförs om möjligt digitalt
 • Ronneby Stadsbibliotek håller öppet för ett begränsat antal besökare, filialerna är dock fortsatt stängda för fysiska besök, men erbjuder alternativa lösningar - läs mer på bibliotekens hemsidalänk till annan webbplats
 • Kulturcentrum håller öppet för ett begränsat antal besökare
 • Fritidsgårdarna är fortsatt stängda tills annat meddelas. Aktiviteter erbjuds utomhus och digitalt istället - läs mer här
 • Uthyrningsstop för kommunens inomhusanläggningar tills annat meddelas - läs beslutet härlänk till annan webbplats
 • Särskilda regler för Ronneby kommuns utomhusanläggningar - läs mer härlänk till annan webbplats
 • Spridning av informationsmaterial med uppmaning att hålla avstånd inom kommunens verksamheter och till lokala näringsliv
 • Kontinuerlig information om covid-19 i kommunala kanaler & på flera språk med fokus på ronneby.se/corona, Facebook, intranätet ronja, nyhetsbrev & e-postutskick till berörda
 • Kontinuerlig samverkan med Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge och länets kommuner
 • Samverkan med Ronneby Handels- och Intresseförening i frågor om effekterna och följsamhet av råden inom restaurang och handel
 • Dialog med lokala näringslivet om påverkan av pandemin
 • Lansering av Ronnebys första nätgalleria ”Handla lokalt i Ronneby” tillsammans med Ronneby Handels- och Intresseförening 1 december
 • Miljö- och byggnadsförvaltningen utövar tillsyn och genomför trängselkontroller på restauranger och caféer

Tidigare beslut av kommundirektören för Ronneby kommuns anställda kvarstår eller har förtydligats med anledning av regeringens skärpta restriktionerna från 18 december 2020. Dessa beslut gäller att anställda som kan arbeta hemma ska göra det fram till den 31 maj 2021, möten ska genomföras digitalt och att tjänsteresor utanför kommunen måste godkännas av kommundirektören.

– Vi vänder på varje sten för att fortsätta bedriva samhällsviktig verksamhet och samtidigt minska risken för smittspridning. Många av kommunens verksamheter som till exempel skola, vård och omsorg kan enbart bedrivas på plats och innebär fysiska möten. Därför är det av ytterst vikt att alla rannsakar sig själva och funderar en gång till; är det jag tänker göra nödvändigt? säger Tommy Ahlquist.

Tillfällig pandemilag

Den tillfälliga pandemilagen (även kallat covid-19-lag) trädde i kraft den 10 januari och ger regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder. Med stöd av den nya lagen har regeringen även fattat beslut om en så kallad begränsningsförordning som innebär maxantal för besökare i bland annat butiker och gym för att undvika trängsel och göra det enklare för alla att hålla avstånd.

Målet med den tillfälliga pandemilagen för covid-19 är att minska smittspridningen i samhället genom tillsyn av olika verksamheter. Det är Länsstyrelsen som ser till att lagen följs och i första hand kommer de att ge information, råd och uppmaningar. Men det kan också bli aktuellt med mer tvingande åtgärder.

Läs mer om vad som gäller på Länsstyrelsen Blekinges webbplatslänk till annan webbplats

Hur arbetar Ronneby kommun under pandemin?

Ronneby kommun har följt utvecklingen runt coronaviruset aktivt sedan det första fallet bekäftades i Sverige i början av februari 2020. Mellan 16 mars - 23 augusti 2020 har Ronneby kommun arbetat i så kallad stabsläge för att på bästa sätt kunna stötta de kommunala verksamheterna som byggt upp en beredskap för att exempelvis möta en högre personalfrånvaro på grund av coronaviruset (covid-19).

Ronneby kommun fortsätter att följa utvecklingen inom ramen för sin ordinarie verksamhet och organisation. Det innebär att säkerhetsskyddschef, kris- och beredskapssamordnare och kriskommunikatör utgör grunden för att följa händelsen för kommunkoncernens räkning. Det är också förberett för att kunna gå upp i stabsläge om så behövs.

Var källkritisk

Du som medborgare kan hjälpa till på många olika sätt. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information.

Ronneby hjälper

Ronneby kommun matchar invånarnas behov av hjälp med föreningarnas vilja att hjälpa till - vi kallar det Ronneby hjälper.

Om du tillhör riskgruppen över 70 år eller någon annan riskgrupp är detta en möjlighet för dig att få hjälp med inköp och leverans av matvaror och medicin till ditt hem. Läs mer om Ronneby hjälper och anmäl dig.

Vad kommunicerar Ronneby kommun?

Vid bekräftade fall inom Ronneby kommun omfattas all information om smittade eller sjuka av sekretess och tystnadsplikt, därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer.

Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna sig trygga i att personalen i kommunala verksamheter följer de sekretessregler som finns.

Vad gäller i övrigt om smittspridningsinformation?

Region Blekinge publicerar dagligen siffror om antal smittade per kommun. Du kan läsa om det på Regionens hemsidan under Aktuellt läge om coronaviruset (covid -19) i Region Blekinge.länk till annan webbplats

Stanna hemma om du är sjuk & familjekarantän

Ronneby kommun fortsätter att följa Folkhälsmyndighetens bedömning:

Barn och vuxna som känner sig sjuka bör alltid stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter. De bör också undvika nära kontakt med andra. Det gäller även om du känner dig lite sjuk och har lindriga symtom.

Under coronapandemin är det viktigt att alla är extra försiktiga för att undvika smittspridning i samhället. Därför har Folkhälsomyndigheten tagit fram särskilda rekommendationer som handlar om när barn och vuxna kan gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter.

Om du, som barn eller vuxen, får symtom som är snabbt övergående, till exempel om du vaknar och är lite hängig men redan nästa dag känner dig helt bra, behöver du inte ta ett test för covid-19. Däremot bör du ändå stanna hemma två dygn utan symtom för att vara riktigt säker på att du inte blir sjuk. Därefter kan du gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter.

Om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen sedan tidigare, och inte kan antas bero på covid-19, behöver du inte stanna hemma. Sådana orsaker kan vara till exempel migrän eller allergi.

Om symtomen inte går över efter ett dygn kan du som bor i Blekinge och är 13 år och äldre gå in på webbplatsen 1177.se och boka en tid för egenprovtagninglänk till annan webbplats. I väntan på ditt provsvar ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra. Du som är mellan 10 och 12 år kan testas dig på vårdcentralen.

Du som är 16 år eller äldre och frisk hushållskontakt eller har haft nära kontakt (t.ex. på arbetsplatsen) med person som har konstaterad covid-19 ska provta dig så snart som möjligt och sedan igen på dag fem räknat från din sjuka hushållskontakts provtagningsdatum. Information om egenprovtagninglänk till annan webbplats.

När en person i ett hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Läs mer om förhållningsregler för familjekarantän på Region Blekinges hemsida.

(Källa 2021-03-16: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/ & https://www.1177.se/Blekinge/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/lamna-prov-for-covid-19/)