Så arbetar Ronneby kommun med pandemin

Sedan det första fallet av covid-19 bekäftades i Sverige i början av februari 2020 har Ronneby kommun följt utvecklingen och vidtagit en rad olika åtgärder. Vi har bland annat arbetat med kommunikation, inventering och inköp av material/skyddsutrustning och höjt beredskapen inom den kommunala organisationen för att exempelvis möta en högre personalfrånvaro. Vi arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder, vaccination, omvärldsbevakning och samverkan med andra regionala aktörer som t.ex. Region Blekinge och Länsstyrelsens Blekinge.

Tack att du fortsätter ta ansvar och visa hänsyn

Från och med den 12 januari gäller skärpta föreskrifter och nationella råd eftersom smittspridningen ökar kraftigt. Bland annat begränsas antal personer per yta där många människor träffas, krav på sittplatser för gäster/publik och så stänger restauranger kl. 23. Även uthyrning till privata sammankomster påverkas med återinfört maxtak på antal deltagare. Läs mer och se vilka undantag som finns på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Från 21 januari gäller nya regeler för testning och karantän. Mer information finns på 1177.se/blekinge Länk till annan webbplats..

Råd för att skydda dig och andra

  • Stanna hemma om du har symtom på luftvägsinfektion och testa dig
  • Undvik trängsel och håll avstånd
  • Arbeta hemifrån om du kan
  • Skydda dig med vaccination
  • Begränsa nära kontakter inomhus
  • Följ anvisningar när du besöker evenemang eller andra platser där många samlas
  • Särskilda rekommendationer om att hålla avstånd gäller för dig som ännu inte hunnit vaccinera sig

Läs på krisinformation.se Länk till annan webbplats. och på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats..

Tillfällig pandemilag

Sedan 10 januari 2021 gäller en tillfällig pandemilag som även kallas covid-19-lag. Lagen ger regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022.

Läs mer om vad som gäller på Länsstyrelsen Blekinges webbplats Länk till annan webbplats.

Hur arbetar Ronneby kommun under pandemin?

Ronneby kommun har följt utvecklingen runt coronaviruset aktivt sedan det första fallet bekäftades i Sverige i början av februari 2020. Mellan 16 mars - 23 augusti 2020 har Ronneby kommun arbetat i så kallad stabsläge för att på bästa sätt kunna stötta de kommunala verksamheterna som byggt upp en beredskap för att exempelvis möta en högre personalfrånvaro på grund av coronaviruset (covid-19).

Ronneby kommun fortsätter att följa utvecklingen inom ramen för sin ordinarie verksamhet och organisation. Det innebär att säkerhetsskyddschef, kris- och beredskapssamordnare och kriskommunikatör utgör grunden för att följa händelsen för kommunkoncernens räkning. Det är också förberett för att kunna gå upp i stabsläge om så behövs.

Var källkritisk

Du som medborgare kan hjälpa till på många olika sätt. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information.

Vem gör vad under pandemin?

Det är många olika aktörer som tillsammans ansvarar för hanteringen av den pågående pandemin. Råd, rekommendationer och förodningar ges ut från nationella, regionala och kommunala myndigheter. Som enskild invånare eller företagare är det inte alltid lätt att förstå vad som gäller här i Ronneby kommun, för mig eller inom min verksamhet. Därför har Ronneby kommun sammanställt en kort presentation som ska kunna klargöra vem som beslutar om vad under den pågående pandemin och hur det påverkar mig. Ta del av presentationen här. Pdf, 176.8 kB.

Önskar du att få informationen på annat sätt eller vill kommentera den är du välkommen att mejla till kommunikation@ronneby.se.

Vad kommunicerar Ronneby kommun?

Vid bekräftade fall inom Ronneby kommun omfattas all information om smittade eller sjuka av sekretess och tystnadsplikt, därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer.

Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna sig trygga i att personalen i kommunala verksamheter följer de sekretessregler som finns.

Vad gäller i övrigt om smittspridningsinformation?

Region Blekinge publicerar två gånger i veckan siffror om antal smittade per kommun. Du kan läsa om det på Regionens hemsidan under Aktuellt läge om coronaviruset (covid -19) i Region Blekinge. Länk till annan webbplats.

Stanna hemma om du är sjuk & testa dig

Ronneby kommun fortsätter att följa Folkhälsmyndighetens bedömning:

För att minska risken för smittspridning ska barn och vuxna vara uppmärksamma på nytillkomna symtom som kan vara tecken på luftvägsinfektion. I så fall bör man stanna hemma och testa sig.

För information om testning och smittspårning läs mer på 1177.se/blekinge Länk till annan webbplats..

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webb Länk till annan webbplats..