Så arbetar Ronneby kommun med pandemin

Sedan det första fallet av covid-19 bekäftades i Sverige i början av februari 2020 har Ronneby kommun följt utvecklingen och vidtagit en rad olika åtgärder. Vi har bland annat arbetat med kommunikation, inventering och inköp av material/skyddsutrustning och höjt beredskapen inom den kommunala organisationen för att exempelvis möta en högre personalfrånvaro.

Hur arbetar Ronneby kommun under pandemin?

Ronneby kommun har följt utvecklingen runt coronaviruset aktivt sedan det första fallet bekäftades i Sverige i början av februari 2020. Mellan 16 mars - 23 augusti 2020 har Ronneby kommun arbetat i så kallad stabsläge för att på bästa sätt kunna stötta de kommunala verksamheterna som byggt upp en beredskap för att exempelvis möta en högre personalfrånvaro på grund av coronaviruset (covid-19).

Ronneby kommun fortsätter att följa utvecklingen inom ramen för sin ordinarie verksamhet och organisation. Det innebär att säkerhetsskyddschef, kris- och beredskapssamordnare och kriskommunikatör utgör grunden för att följa händelsen för kommunkoncernens räkning. Det är också förberett för att kunna gå upp i stabsläge om så behövs.

Var källkritisk

Du som medborgare kan hjälpa till på många olika sätt. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information.

Ronneby hjälper

Ronneby kommun matchar invånarnas behov av hjälp med föreningarnas vilja att hjälpa till - vi kallar det Ronneby hjälper.

Om du tillhör riskgruppen över 70 år eller någon annan riskgrupp är detta en möjlighet för dig att få hjälp med inköp och leverans av matvaror och medicin till ditt hem. Läs mer om Ronneby hjälper och anmäl dig.

Vad kommunicerar Ronneby kommun?

Vid bekräftade fall inom Ronneby kommun omfattas all information om smittade eller sjuka av sekretess och tystnadsplikt, därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer.

Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna sig trygga i att personalen i kommunala verksamheter följer de sekretessregler som finns.

Vad gäller i övrigt om smittspridningsinformation?

Region Blekinge publicerar dagligen siffror om antal smittade per kommun. Du kan läsa om det på Regionens hemsidan under Aktuellt läge om coronaviruset (covid -19) i Region Blekinge.länk till annan webbplats

Stanna hemma om du är sjuk & familjekarantän

Ronneby kommun fortsätter att följa Folkhälsmyndighetens bedömning:

Barn och vuxna som känner sig sjuka bör alltid stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter. De bör också undvika nära kontakt med andra. Det gäller även om du känner dig lite sjuk och har lindriga symtom. 

Under coronapandemin är det viktigt att alla är extra försiktiga för att undvika smittspridning i samhället. Därför har Folkhälsomyndigheten tagit fram särskilda rekommendationer som handlar om när barn och vuxna kan gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter.

Om du, som barn eller vuxen, får symtom som är snabbt övergående, till exempel om du vaknar och är lite hängig men redan nästa dag känner dig helt bra, behöver du inte ta ett test för covid-19. Däremot bör du ändå stanna hemma två dygn utan symtom för att vara riktigt säker på att du inte blir sjuk. Därefter kan du gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter.

Om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen sedan tidigare, och inte kan antas bero på covid-19, behöver du inte stanna hemma. Sådana orsaker kan vara till exempel migrän eller allergi.

Om symtomen inte går över efter ett dygn kan du som bor i Blekinge och är äldre än 16 år gå in på webbplatsen 1177.se och boka en tid för egenprovtagninglänk till annan webbplats. I väntan på ditt provsvar bör du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

När en person i ett hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Läs mer om förhållningsregler för familjekarantän på Region Blekinges hemsidalänk till annan webbplats.

(Källa 2020-10-08: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/)