Ronneby hjälper & stabsläge

Sedan 16 mars arbetar Ronneby kommun i så kallad stabsläge för att på bästa sätt kunna stötta de kommunla verksamheterna som förbereder sig för exempelvis en högre personalfrånvaro på grund av coronaviruset (covid-19).

Vad betyder det att Ronneby kommun arbetar i stabsläge?

Det innebär att flera nyckelpersoner jobbar fokuserat med omvärldsbevakning, kommunikation, analys och samverkan. Staben är ett stöd för ledningsgrupperna i de berörda förvaltningarna, kommunkoncernen och den politiska ledningen. Det handlar till exempel om att bevaka personalsituationen inom kommunen, sprida aktuell information från ansvariga myndigheter och beslut som är tagna inom Ronneby kommun samt planera för att möta nya beslut och rekommendationer från t ex regeringen och Folkhälsomyndigheten. Ronneby kommun gick upp i stabsläge måndag 16 mars.

Var källkritisk

Du som medborgare kan hjälpa till på många olika sätt. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information.

Ronneby hjälper

Ronneby kommun matchar invånarnas behov av hjälp med föreningarnas vilja att hjälpa till - vi kallar det Ronneby hjälper.

Om du tillhör riskgruppen över 70 år eller någon annan riskgrupp är detta en möjlighet för dig att få hjälp med inköp och leverans av matvaror och medicin till ditt hem. Läs mer om Ronneby hjälper och anmäl dig.

Vem ska stanna hemma?

Ronneby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation: Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Även om du känner symtom som du tror kan kopplas till pollenallergi bör du stanna hemma tills dina mediciner hjälper. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför har regeringen infört ett generellt besöksförbud på vård- och omsorgsboende för äldre. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du känner dig det minsta sjuk.