Omsorg & hjälp

Äldre och andra riskgrupper är särskilt känsliga för smittan. Vi arbetar intensivt i våra verksamheter med att minimera risker för smittspridning och säkerställa att du får dina nödvändiga insatser.

Säkra besök på Ronneby kommuns vård- och omsorgsboenden

Från torsdag den 1 oktober är det åter igen möjligt att ta emot besök inomhus på alla Ronneby kommuns vård- och omsorgsboenden. Det är dock ytterst viktigt att besökare respekterar givna rekommendationer för att besök ska vara säkra.

– Vi ser fram emot att öppna upp våra boenden igen. Samtidigt finns det en oro att fler personer i våra verksamheter ökar risken för att smittan ska nå våra hyresgäster. Vi vädjar till alla besökare att ta sitt ansvar och respektera rekommendationerna som ska göra det möjligt att besök ska vara roliga och säkra, säger tf förvaltningschef Carina Ringtun.

Efter mer än sex månader är det från 1 oktober åter igen möjligt att besöka anhöriga och bekanta på Ronneby kommuns vård- och omsorgsboenden. Detta då regeringen den 15 september 2020 meddelade att det nationella besöksförbudet på äldreboenden i Sverige upphör från 1 oktober 2020. För att dessa besök ska vara säkra har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen arbetat fram en rad rekommendationer till landets äldreboenden. Ronneby kommun har anpassat dessa nationella rekommendationer till lokaler förutsättningar.

Folkhälsomyndigheten och Ronneby kommun rekommenderar:

 • Besökare uppmanas att stanna hemma vid symtom av covid-19, även vid lindriga. Samma gäller om andra personer i samma hushåll uppvisar symtom på covid-19.
 • Meddela tid för besök och invänta personal innan du går in på avdelningen.
 • Vi uppmanar att en besökare åt gången besöker hyresgästen.
 • Besökare uppmanas att hålla god handhygien innan, under och efter besöket. Hosta och nys i armvecket.
 • Besökare hänvisas till hyresgästens lägenhet. Besökare bör vistas så lite som möjligt i allmänna utrymmen. Ha respekt för andra på boendet.
 • Hålla ett, ur smittskyddssynpunkt, säkert avstånd även under besöket.
 • Besökare som önskar erbjuds att använda visir.
 • Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott.

– Vi informera om rekommendationerna med skyltar på våra boenden, vid samtal med anhöriga och på kommunens webbplats. Personalen har dessutom rutiner och checklistor till sin hjälp. Men det viktigaste är att varje besökare ser det egna ansvaret; är jag det minsta sjuk, så stannar jag hemma, även om det är mammas födelsedag, säger Carina Ringtun.

Egenprovtagning för covid-19

Region Blekinge erbjuder tidsbeställd egenprovtagning för covid-19 till den som har fyllt 16 år och har symtom på sjukdomen. Provet visar om du har en pågående infektion, så du måste ha haft symtom i minst två dagar för att provet ska ge ett korrekt resultat. I Ronneby håller provtagningsplatsen vid Kallinge ishall öppet tisdagar, onsdagar och torsdagar Mer och detaljerad information finns på 1177.se/blekingelänk till annan webbplats.

Gällande Socialförvaltningens funktionsstödsverksamhet & daglig verksamhet

Grupp- och servicebostäder

Det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden upphörde den 1 oktober, och därmed också Socialförvaltningens besöksavrådan på våra grupp- och servicebostäder, behöver vi skapa rätt förutsättningar för säkra besök i våra verksamheter.

För att hitta ett hållbart sätt att ta emot besökare i sin lägenhet på en grupp- och servicebostad eller i de allmänna utrymmena, där risken för smittspridning minimeras, är samspelet mellan personal, brukare och besökare viktig.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tagit fram stödmaterial för att informera brukare och besökare om vad de behöver tänka på för att minska risken för smittspridning, exempelvis en affisch som numera kommer att finnas tillgängliga ute i våra verksamheter på Funktionsstöd.PDF

Alla och tillsammans har vi en viktig roll att spela för att skydda personer i riskgrupp!

Enkelt att hålla kontakten med surfplattor, mötesbänkar & säkra besök

Sedan 1 oktober är det åter igen möjligt att ta emot besök inomhus på alla Ronneby kommuns vård- och omsorgsboenden. Det är dock ytterst viktigt att besökare respekterar givna rekommendationer för att besök ska vara säkra.

Läs mer om Ronneby kommuns rekommendationer för säkra besök.

För att kunna hålla kontakten med nära och kära finns 30 surfplattor på kommunens vård- och omsorgsboenden. Du som anhörig kan boka in en tid för ett videomöte med din närstående äldre med hjälp av en ny app. Läs mer om appen och hur du kommer igång här.

Läs även nyheten om 90-åriga Margit Johansson som tack vare ny teknik och hjärta kunde vara med på barnbarnsbarnets dop.

Dessutom finns så kallade mötesbänkar vid alla kommunens olika vård- och omsorgsboenden som gör det mjöjligt att träffas med säkerheten av en plexiglasskiva mellan anhörig och boende. Detta var nödvändigt under tiden fram till den 30 september 2020 då det rådde besöksförbud på äldreboenden i Sverige.

Läs mer i nyheten om makarna Lagerlund som efter nästan tre månander kan ses igen.länk till annan webbplats

Stödlista psykiskt hälsa

Stödlistan innehåller samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Informationen på stödlistan tas fram av SKR i samarbete med Folkhälsomyndigheten, 1177 Vårdguiden, Mind, Röda Korset, Rädda Barnen och många andra samverkande organisationer.

Råd och stöd för barn & föräldrar (Barn 0-12 år)länk till annan webbplats

Råd och stöd till ungdomar & föräldrar (12-25 år)länk till annan webbplats

Råd och stöd till vuxna i arbetsför ålderlänk till annan webbplats

Råd och stöd till äldrelänk till annan webbplats

Samlade insatser för att skydda äldre i Ronneby kommun

2020-05-04. Äldre är särskilt känsliga för att bli sjuka i covid-19 och det är därför extra viktigt att vi skyddar dem. Ronneby kommun arbetar intensivt för att minimera risken för smittspridning inom verksamheten och samtidigt säkerställa bemanningen för att äldre ska få nödvändiga insatser och hjälp. I dagsläget finns inga bekräftade fall varken inom hemtjänsten eller på ett kommunalt boende.

Tidigare rapportering om provtagningar på kommunala vård- och omsorgsboenden har väckt en del frågor. Hittills har alla prover varit negativa. Ronneby kommun kommer att fortsätta testa både personal och brukare inom omsorgen vid misstanke om covid-19. Eftersom patientsekretess gäller, kommer Ronneby kommun inte att lämna ut några uppgifter om enskilda fall – varken vid misstanke eller bekräftad fall av covid-19. De som behöver få information kommer att bli kontaktade direkt.

För att ge allmänheten en uppdatering av läget inom vård- och omsorgsförvaltningen i Ronneby kommun och hur vi förbereder oss för att kunna skydda kommunens äldre har vi här sammanställt flera insatser:

 1. Besöksförbud på alla kommunala vård- och omsorgsboenden sedan 11 mars
 2. Stödportalen Ronneby hjälper, där frivilligorganisationer hjälper till med matinköp och hämtning av medicin åt äldre och personer i riskgrupper, är tillgänglig på ronneby.se/ronnebyhjalper sedan 2 april
 3. Nybildat grupp av frivillig vårdpersonal kommer att ta hand om eventuella fall av covid-19 inom både hemtjänst och på vård- och omsorgsboenden. Personalen som ingår i kommunens specialteam har fått särskild utbildning med fokus på smittskydd.
 4. Förbereda tillfälliga vårdplatser på en tidigare nerlagd avdelning på vård- och omsorgsboendet Ålycke för äldre som tillfälligt är i behov av vård- och omsorg dygnet runt.
 5. Som grundläggande säkerhetsåtgärd fokusera förvaltningen på basal hygien – genom särskild utbildning, affischering i gemsamhetsutrymmen och muntlig information
 6. Personalen stannar hemma vid minsta lilla symtom på sjukdom
 7. Inköp av fler surfplattor för att äldre ska kunna hålla kontakten med sina anhöriga via digitala möten.
 8. Bibliotekspersonal sammanställer bokkassar (efter eget önskemål eller rekommendationer) som kan levereras hem till personer som är äldre än 70 år
 9. Informationsutskick till alla invånare som är 70 år och äldre sker nästa vecka
 10. Trygghetstelefon för äldre personer som är oroliga eller känner sig ensamma öppnar torsdag 7 maj. Trygghetstelefon nås på 0457-61 77 78 och är öppet tisdagar & torsdagar kl. 10-12.

Läs pressmeddelandet på svenska härlänk till annan webbplats