Omsorg & hjälp & vaccination

Äldre och andra riskgrupper är särskilt känsliga för smittan. Vi arbetar intensivt i våra verksamheter med att minimera risker för smittspridning och säkerställa att du får dina nödvändiga insatser.

Tillfälligt besöksförbud

Från och med onsdagen den 20 januari införs besöksförbud på Ronneby kommuns vård- och omsorgsboenden. Det tillfälliga besöksförbudet gäller till och med den 9 februari 2021.

Bakgrunden till Ronneby kommuns begäran är att den nuvarande höga samhällsspridningen av coronavirus ökar risken för att smitta kan ta sig in på kommunens vård- och omsorgsboenden.

– Vi har hittills lyckats undvika smittspridning på våra boenden genom en rad förebyggande insatser. Det tillfälliga besöksförbudet är nu ytterligare ett led i vårt förebyggande arbete, säger Maria Appelskog, förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen.

Besöksförbudet gäller från 20 januari till och med 9 februari 2021. Ronneby kommun kan komma att skicka en begäran till Folkhälsomyndigheten om förlängt besöksförbud beroende på hur smittspridningen utvecklar sig.

Ronneby kommun påminner anhöriga och bekanta att det går väldigt bra att hålla kontakten till nära och kära på kommunala vård- och omsorgsboenden med hjälp av digitala möten. Läs mer på www.ronneby.se/hallkontakten

Vaccination mot covid-19 - fas 1

Numera finns godkända vaccin mot covid-19 för användning i Sverige. Det är dock fortfarande begränsade mängder som finns tillgängliga. Dessutom ställer det nu tillgängliga vaccinet höga krav på förvaring i väldigt låga temperaturer och är svår att transportera när man har blandat till doserna.

Preliminär tidplan vaccination

Region Blekinge informerar om den preliminära tidplanen för vaccination mot covid-19 på sin hemsidalänk till annan webbplats. Planeringen är indelad i fyra faser.

Ronneby kommun arbetar just nu med vaccination av äldre på kommunala vård- och omsorgsboenden och personal som arbetar när de äldre. Därmed följer Ronneby kommun Folkhälsomyndighetens rekommendation för prioriteringsordning, där man just nu vaccinerar prioriterade grupper i fas 1. Vi har inte börjat vaccinera personer med hemtjänst ännu. Det kvarstår bland annat en del logistik. Du som har hemtjänst kommer att få mer och detaljerad information om när det är din tur.

Mer information om vaccination mot covid-19

Egenprovtagning för covid-19

Region Blekinge erbjuder tidsbeställd egenprovtagning för covid-19 till den som har fyllt 13 år och har symtom på sjukdomen. Provet visar om du har en pågående infektion, så du måste ha haft symtom i minst två dagar för att provet ska ge ett korrekt resultat. I Ronneby håller provtagningsplatsen vid Kallinge ishall öppet alla helgfria vardagar. Mer och detaljerad information finns på 1177.se/blekingelänk till annan webbplats.

Gällande Socialförvaltningens funktionsstödsverksamhet & daglig verksamhet

Grupp- och servicebostäder

Det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden upphörde den 1 oktober, och därmed också Socialförvaltningens besöksavrådan på våra grupp- och servicebostäder, behöver vi skapa rätt förutsättningar för säkra besök i våra verksamheter.

För att hitta ett hållbart sätt att ta emot besökare i sin lägenhet på en grupp- och servicebostad eller i de allmänna utrymmena, där risken för smittspridning minimeras, är samspelet mellan personal, brukare och besökare viktig.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tagit fram stödmaterial för att informera brukare och besökare om vad de behöver tänka på för att minska risken för smittspridning, exempelvis en affisch som numera kommer att finnas tillgängliga ute i våra verksamheter på Funktionsstöd.PDF

Alla och tillsammans har vi en viktig roll att spela för att skydda personer i riskgrupp!

Enkelt att hålla kontakten med surfplattor, mötesbänkar & säkra besök

För att kunna hålla kontakten med nära och kära finns 30 surfplattor på kommunens vård- och omsorgsboenden. Du som anhörig kan boka in en tid för ett videomöte med din närstående äldre med hjälp av en ny app. Läs mer om appen och hur du kommer igång här.

Läs även nyheten om 90-åriga Margit Johansson som tack vare ny teknik och hjärta kunde vara med på barnbarnsbarnets dop.

Dessutom finns så kallade mötesbänkar vid alla kommunens olika vård- och omsorgsboenden som gör det mjöjligt att träffas utomhus med säkerheten av en plexiglasskiva mellan anhörig och boende.

Läs mer i nyheten om makarna Lagerlund som efter nästan tre månander kan ses igen.länk till annan webbplats

Stödlista psykiskt hälsa

Stödlistan innehåller samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Informationen på stödlistan tas fram av SKR i samarbete med Folkhälsomyndigheten, 1177 Vårdguiden, Mind, Röda Korset, Rädda Barnen och många andra samverkande organisationer.

Råd och stöd för barn & föräldrar (Barn 0-12 år)länk till annan webbplats

Råd och stöd till ungdomar & föräldrar (12-25 år)länk till annan webbplats

Råd och stöd till vuxna i arbetsför ålderlänk till annan webbplats

Råd och stöd till äldrelänk till annan webbplats

Samlade insatser för att skydda äldre i Ronneby kommun

2020-05-04. Äldre är särskilt känsliga för att bli sjuka i covid-19 och det är därför extra viktigt att vi skyddar dem. Ronneby kommun arbetar intensivt för att minimera risken för smittspridning inom verksamheten och samtidigt säkerställa bemanningen för att äldre ska få nödvändiga insatser och hjälp. I dagsläget finns inga bekräftade fall varken inom hemtjänsten eller på ett kommunalt boende.

Tidigare rapportering om provtagningar på kommunala vård- och omsorgsboenden har väckt en del frågor. Hittills har alla prover varit negativa. Ronneby kommun kommer att fortsätta testa både personal och brukare inom omsorgen vid misstanke om covid-19. Eftersom patientsekretess gäller, kommer Ronneby kommun inte att lämna ut några uppgifter om enskilda fall – varken vid misstanke eller bekräftad fall av covid-19. De som behöver få information kommer att bli kontaktade direkt.

För att ge allmänheten en uppdatering av läget inom vård- och omsorgsförvaltningen i Ronneby kommun och hur vi förbereder oss för att kunna skydda kommunens äldre har vi här sammanställt flera insatser:

  1. Besöksförbud på alla kommunala vård- och omsorgsboenden sedan 11 mars
  2. Stödportalen Ronneby hjälper, där frivilligorganisationer hjälper till med matinköp och hämtning av medicin åt äldre och personer i riskgrupper, är tillgänglig på ronneby.se/ronnebyhjalper sedan 2 april
  3. Nybildat grupp av frivillig vårdpersonal kommer att ta hand om eventuella fall av covid-19 inom både hemtjänst och på vård- och omsorgsboenden. Personalen som ingår i kommunens specialteam har fått särskild utbildning med fokus på smittskydd.
  4. Förbereda tillfälliga vårdplatser på en tidigare nerlagd avdelning på vård- och omsorgsboendet Ålycke för äldre som tillfälligt är i behov av vård- och omsorg dygnet runt.
  5. Som grundläggande säkerhetsåtgärd fokusera förvaltningen på basal hygien – genom särskild utbildning, affischering i gemsamhetsutrymmen och muntlig information
  6. Personalen stannar hemma vid minsta lilla symtom på sjukdom
  7. Inköp av fler surfplattor för att äldre ska kunna hålla kontakten med sina anhöriga via digitala möten.
  8. Bibliotekspersonal sammanställer bokkassar (efter eget önskemål eller rekommendationer) som kan levereras hem till personer som är äldre än 70 år
  9. Informationsutskick till alla invånare som är 70 år och äldre sker nästa vecka
  10. Trygghetstelefon för äldre personer som är oroliga eller känner sig ensamma öppnar torsdag 7 maj. Trygghetstelefon nås på 0457-61 77 78 och är öppet tisdagar & torsdagar kl. 10-12.

Läs pressmeddelandet på svenska härlänk till annan webbplats