Näringsliv & arbete

Här hittar du samlad information och länkar till andra myndigheter eller organisationer som kan hjälpa dig som företagare i Ronneby kommun vid frågor kopplade till den pågående pandemin.

Vem gör vad?

Det är många olika aktörer som tillsammans ansvarar för hanteringen av den pågående pandemin. Råd, rekommendationer och förodningar ges ut från nationella, regionala och kommunala myndigheter. Som enskild invånare eller företagare är det inte alltid lätt att förstå vad som gäller här i Ronneby kommun, för mig eller inom min verksamhet. Därför har Ronneby kommun sammanställt en kort presentation som ska kunna klargöra vem som beslutar om vad under den pågående pandemin och hur det påverkar dig. Ta del av presentationen här. Länk till annan webbplats.

Om covid-19 lagen (tillfällig pandemilag)

Sedan 10 januari 2021 gäller en tillfällig pandemilag som även kallas covid-19-lag. Lagen ger regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 maj 2022. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Den 23 december 2021 infördes nya råd och rekommendationer riktade mot verksamheter och allmänheten. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Viktig information från verksamt.se

verksamt.se Länk till annan webbplats. finns samlad information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Information för dig som företagare om coronaviruset Länk till annan webbplats..