Bygga, bo & miljö

Flera nationella beslut påverkar näringsidkare i Ronneby kommun. Ta gärna del av information från din intresseorganisation och ansvariga myndigheter.

Information och råd om trångboddhet

Trångboddhet ökar risken för smittspridning. Det har man vetat mycket länge. De hittills publicerade råden för att förebygga spridning av covid-19 är dock svåra att följa för dem som är trångbodda och när flera generationer bor tillsammans. Information och råd om trångboddhet finns på flera olika språk på sidan artcovid.selänk till annan webbplats

Information från livsmedelskontrollen

Miljö- och byggnadsförvaltningen ger information till er som driver livsmedelsverksamheter där servering sker samt till er som driver livsmedelsbutiker med anledning av corona.

Till restauranger, caféer

Till livsmedelsbutiker

Affisch A3-format - Håll avståndetPDF