Bygga, bo & miljö

Flera nationella beslut påverkar näringsidkare i Ronneby kommun. Ta gärna del av information från din intresseorganisation och ansvariga myndigheter.

Nya regler för att förhindra trängsel

Sedan den 3 november gäller nya regler för serveringsställen. En av förändringarna innebär att man numera inte får ha sällskap med fler än åtta gäster sittande vid samma bord. Syftet är att minska risken för smittspridning av covid-19. Läs mer i informationsutskicket från Miljö- och byggnadsförvaltningenPDF och på folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Tillsyn och trängselkontroller

För att säkerställa att nya riktlinjer följs utför miljö-och byggnadsförvaltningen återkommande tillsyn och genomför trängeslkontroller på restauranger och caféer i Ronneby kommun.

Information och råd om trångboddhet

Trångboddhet ökar risken för smittspridning. Det har man vetat mycket länge. De hittills publicerade råden för att förebygga spridning av covid-19 är dock svåra att följa för dem som är trångbodda och när flera generationer bor tillsammans. Information och råd om trångboddhet finns på flera olika språk på sidan artcovid.selänk till annan webbplats

Information från livsmedelskontrollen

Miljö- och byggnadsförvaltningen ger information till er som driver livsmedelsverksamheter där servering sker samt till er som driver livsmedelsbutiker med anledning av corona.

Till restauranger, caféer

Till livsmedelsbutiker

Affisch A3-format - Håll avståndetPDF