Information om Coronavirus

Här hittar du länkar till aktuell information, råd och riktlinjer gällande coronaviruset (covid-19).

I korthet

Ett nytt coronavirus har upptäckts i Kina. Det ger symtom som feber och hosta och påminner om influensa. Sjukdomen kallas för covid-19.

Coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Ronneby kommun står i kontinuerlig kontakt med Region Blekinges smittskyddsenhet och följer de riktlinjer och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten går ut med.

Här hittar du uppdaterad information om coronaviruset och covid-19:

Krisinformation.selänk till annan webbplats
Folkhälsomyndigheten - Frågor och svar om coronaviruslänk till annan webbplats
Folkhälsomyndigheten - information om hur du skyddar dig & andra på olika språklänk till annan webbplats
1177 om Coronaviruslänk till annan webbplats

Vem ska stanna hemma?

Ronneby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation: Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Även om du känner symtom som du tror kan kopplas till pollenallergi bör du stanna hemma tills dina mediciner hjälper. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför har regeringen infört ett generellt besöksförbud på vård- och omsorgsboende för äldre. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du känner dig det minsta sjuk.

Information från ansvariga myndigheter

Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13.

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information.

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips från 1177.selänk till annan webbplats på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Stabsläge i Ronneby kommun – vad betyder det?

Det innebär att flera nyckelpersoner jobbar fokuserat med omvärldsbevakning, kommunikation, analys och samverkan. Staben är ett stöd för ledningsgrupperna i de berörda förvaltningarna, kommunkoncernen och den politiska ledningen. Det handlar till exempel om att bevaka personalsituationen inom kommunen, sprida aktuell information från ansvariga myndigheter och beslut som är tagna inom Ronneby kommun samt planera för att möta nya beslut och rekommendationer från t ex regeringen och Folkhälsomyndigheten. Ronneby kommun gick upp i stabsläge måndag 16 mars. 

Information gällande förskola, skola & gymnasieskola

Generellt

I Ronneby kommuns förskolor och skolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Vi uppmanar medarbetare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symtom på eventuell infektion som hosta eller feber eller luftvägsbesvär. Vid minsta symtom på ett av dessa ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Om vi alla respekterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan friska elever känna sig trygga att vistas i skolan. Läs en aktuell vädjan från förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen Tobias Ekblad

Läs mer & kronkreta råd gällande skola och förskola på folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Elevlunch till gymnasieelever

Från och med måndag den 30 mars kommer elever på Gymnasieskolan Knut Hahn och Blekinge Naturbruksgymnasium ha möjlighet att hämta ut ett lunchpaket hos en av de anslutna restaurangerna i kommunen. Läs listan med anslutna restauranger och mer information.

15-timmarsbarn

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att man ska ska hålla sig hemma om man känner sig sjuk, kommer behoven av vikarier att öka i kommunens verksamheter. Därför har Ronneby kommun ett önskemål att alla föräldrar med 15- timmarsplacering låter sina barn vara hemma om det är möjligt.

Syskon

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever/barn ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19.

Gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Krisledningsnämnden inom Ronneby kommun fattade idag beslutet att följa regeringens rekommendation, vilket innebär att undervisningen på gymnasieskolan Knut Hahn (inkl. flygtekniska programmet), Blekinge Naturbruksgymnasium, vuxenutbildningen samt SFI bedrivas som distansundervisning från och med 18 mars. Beslutet påverkar inte utbildningen inom gymnasiesärskolan Sjöarpsskolan.

Beslutet innebär att gymnasieeleverna inte ska vara i skolan, utan de ska studera hemma.

Som en förberedelse för att övergå till distansutbildning i gymnasieskolorna kommer onsdagen den 18 mars vara en studiedag. Studierna, i form av distansstudier, återupptas torsdagen den 19 mars.

Vuxenutbildningen och SFI kommer med start onsdagen den 18 mars bedrivas på distans. Elever som är på APL, arbetsplatsförlagt lärande, och lärlingsutbildning kommer kunna fortsätta med det så länge företagen de är på tillåter det.

Skolsköterskorna fortsätter att kalla friska och symtomfria elever till hälsosamtalen/ vaccination enligt planering.

Information gällande besöksförbud kommunala särskilda boenden & aktiviteter för äldre

Från och med onsdagen den 1 april, råder besöksförbud på särskilda boenden i kommunen på grund av coronavirus (covid-19). Bakgrunden till beslutet är Regeringens beslut att minska allmän smittspridning av Coronaviruset i Sverige. Det är en skyddsåtgärd för våra äldre och gäller tills vidare.

Det innebär att det är förbjudet att besöka äldre anhöriga på något av Ronneby kommuns särskilda boende. – De som bor på landets äldreboenden är de som i allra högst utsträckning behöver skyddas från viruset. Därför måste vi säkerställa att vi inte får smittspridning där, säger socialminister Lena Hallengren.

Beslutet är generellt. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten. När det gäller palliativa patienter ska därför diskussion föras med personal om lämplighet för besök eller inte. Om besök medges, tänk på att besökarna enbart vistas i den anhörigas lägenhet och lämnar boendet omgående efter besöket.

Gällande Socialförvaltningens funktionsstödsverksamhet & daglig verksamhet

Gruppbostäder

Från onsdagen den 1 april råder besöksförbud på våra kommunala gruppbostäderna i Ronneby kommun på grund av coronavirus (covid-19).

Bakgrunden till beslutet är Regeringens beslut att minska allmän smittspridning av Coronaviruset i Sverige.

Förbudet gäller besök av vänner eller anhöriga som bor i våra kommunala gruppbostäder och gäller tillsvidare.

Däremot gäller inte besöksförbudet på gruppbostäderna Körsbärsgården, Gamla Häradsvägen och Gustav Arnolds gata, där råder besöksavrådan enligt tidigare beslut.

Detta är en skyddsåtgärd för de personer som tillhör riskgruppen.

Daglig verksamhet/sysselsättning

Ingen förändring har skett utan avrådan om besök i kommunens dagliga verksamhet/sysselsättningen som togs tisdagen den 17 mars 2020 gäller fortfarande. Detta med anledning av Folkhälsomyndigheten och Region Blekinges bedömning av risken för allmän smittspridning av det nya coronaviruset. Rekommendationen innebär att vi avråder utomstående att besöka verksamheterna och gäller tillsvidare. Friska deltagare och medarbetare är välkomna.

Simhallar

Med anledning av det nya coronaviruset har Ronneby kommun beslutat att from 18 mars stänga Ronneby simhall och Kallinge simhall för allmänheten. Detta gäller tillsvidare och är ett led i att förhindra ytterligare smittspridning i samhället. Stängningen berör ej skolverksamheten. Föreningar som bedriver sin verksamhet i anläggningarna kommer fortsatt ha tillgång.

Kommunala anläggningar

Från och med lördag den 21 mars debiteras inga avbokningsavgifter om föreningar/aktörer avbokar lokaler genom Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen, Ronneby kommun.

Ronneby kommun uppmanar alla föreningar att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer för träning och idrottsanläggningarlänk till annan webbplats.

Företagsakuten - Stödpaket till lokala näringslivet

Många företag påverkas kraftigt i spåren av coronavirusets spridning. Ronneby kommun har därför tagit fram åtgärder och stödpaket till näringslivet i Ronneby kommun. Ronneby kommuns åtgärder för näringslivet

Information från livsmedelskontrollen

På grund av Corona, covid-19-epidemin i Sverige och resten av världen, ger miljö- och byggnadsförvaltningen lite tips och råd till er som driver livsmedelsbutiker. Läs mer