Artikeln publicerades 19 oktober 2022

Trygghetsvandring i Kallinge

Det lokala brottsförebyggande rådet i Ronneby (BRÅ) genomförde den 18 oktober en trygghetsvandring i Kallinge. Poliser, lärare, elever, samt representanter från kommunen, Ronnebyhus, föreningar och allmänheten deltog i vandringen som ledde genom centrala delar av Kallinge samt området kring Alm- och Lindvägen.

flera personer syns med ryggen mot kameran gående på en väg i mörkret

Trygghetsvandringens andra del genomfördes i mörkret

- Övergripande var det en positivt vandring där mycket var åtgärdat efter den senast genomförda vandringen i området. En del avvikelser kommer vi jobba vidare med, säger Kenneth Michaelsson, ordförande i lokala brottsförebyggande rådet i Ronneby.

Under en trygghetsvandring inventeras vilka platser som upplevs trygga och otrygga. I Ronneby kommun vill vi att alla ska känna sig trygga - inte minst i sitt bostadsområde. Samtidigt uppmärksammar vi också platser som fungerar bra och vilka faktorer som bidrar till detta. 

Hur går det till?

Vid en trygghetsvandring undersöks utvalda områden utifrån aspekten trygghet/otrygghet. Flera faktorer påverkar känslan av trygghet, exempelvis belysning, skymmande buskage, folkliv och skadegörelse. Intresserade träffas och promenerar tillsammans genom området vid två tillfällen, när det är ljus och när det har blivit mörkt.

De tankar och synpunkter som kommer upp noteras och kan sedan ligga till grund för både större och mindre åtgärder i det fortsatta trygghetsarbetet. Dessa kommer vi att informerar om framöver.

Mer information om Ronneby kommuns trygghetsskapande arbete

Läs mer om lokala Brottsförebyggande rådets arbete.