Artikeln publicerades 14 oktober 2022

Ronneby kommun satsar på ökad kompetens inom psykisk hälsa

Tolv nya instruktörer i " Första hjälpen till psykisk hälsa" är nu redo att sprida sin kunskap bland medarbetare på Ronneby kommun. Metoden heter Mental Health First Aid (MHFA) och går ut på att öka förmågan hos medarbetare att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade får professionell hjälp.

En hand som räcker ett hjärta till en äldre kvinna.

Satsningen är en del av kommunens hållbarhetsarbete och syftar till att höja kompetensen om psykisk hälsa och hur man kan bemöta och förebygga ohälsa. Kommunens tre största verksamheter skola, socialtjänst och vård- och omsorg har nu egna instruktörer på plats som kan öka kunskapen hos övriga medarbetare.

Under hösten genomförs 7 kurser med inriktning på ungdom och vuxen. Tack vare våra egna instruktörer i det här arbetet ökar möjligheten för våra medarbetare att känna igen en kris. Kunskapen innefattar även hur man ingriper och bekräftar för att sedan också kunna uppmuntra till att söka lämplig psykiatrisk hjälp.

Maria Sjölund från utbildningsförvaltningen är en av de nyutbildade MHFA instruktörerna i Ronneby kommun;
”Som utbildad MHFA instruktör får jag vara delaktig i att sprida kunskap om psykisk ohälsa för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering, ett mycket viktigt uppdrag! Under utbildningarna varvar vi fakta med övningar, filmer och diskussioner där vi även lär av varandra. Det gör att det blir mycket lärorikt för både deltagarna och för mig som instruktör”


Christoffer Cederquist arbetar som Socialsekreterare på försörjningsstöd Ronneby kommun och har gått en tvådagarskurs under september till Första hjälpare;
"Manualen är bra att ha till hands i vår yrkesroll då vi stöter på missbruk och psykisk ohälsa inom Socialtjänsten. Det som är tydligt för mig är att vi fått en gemensam plattform att stå på nationellt för att hantera psykisk hälsa”

Läs mer om kommunens arbete med MHFA här