Artikeln publicerades 12 augusti 2022

Sök bidrag från Sociala samfonden

Har du eller någon du känner det ekonomiskt svårt? Då går det att söka extra stöd i den sociala samfonden innan 30 September. I ansökan ska det framgå vad bidraget ska användas till och vilken summa som behövs. Den som söker ska vara folkbokförd i Ronneby kommun och ha begränsad ekonomi.

En hand håller ett hjärta. I hjärtat står texten "Ansök om stöd"

Bidrag från den sociala samfonden är till för att stötta lite extra, uttöver de vanliga ekonomiska stöden som betalas ut från kommunen. Det finns därför chans att berätta om sitt eget önskemål och varför det är viktigt för dig/er med det extra stödet.

Det är en stiftelse som står bakom bidraget och de beskriver sitt ändamål så här: "Avkastningen skall användas till stöd åt behövande inom kommunen. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Enligt stiftelsens stadgar skall beslut om användande av disponibel avkastning fattas av kommunens socialnämnd."


Klicka här för att läsa mer och ladda ner blanketten för ansökan.