Artikeln publicerades 16 augusti 2019

Dags för årets trygghetsmätning

Nu är det dags för Ronneby kommun att tillsammans med Polismyndigheten genomföra den årliga trygghetsmätningen. Totalt får 1 500 invånare i Ronneby kommun möjlighet att svara på enkäten som innehåller olika frågor, bland annat om man har varit utsatt för något brott under det senaste året, och om man känner sig trygg i sitt bostadsområde.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.
- Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Därför är vi mycket angelägna om att så många som möjligt svarar, säger Mats Trulsson, som är ansvarig för trygghetsmätningarna hos Polismyndigheten.

Mätningen genomförs i alla kommuner i Polisregion Syd. Drygt 71 000 medborgare i åldern 16-85 år får därmed mölighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.