Godman, förvaltare, förmyndare

Det finns olika typer av stöd och hjälp man kan få, eller bli anvisad, om man inte får eller kan bevaka sina egna rättigheter och skyldigheter. Det kan handla om ekonomi, juridik och andra områden.


Aktuellt:

Behovet av gode män och förvaltare ökar och överförmyndarenheten tar tacksamt emot intresseanmälningar.

 

Överförmyndarnämndens expedition
Telefontider:

tisdag 10.00-12.00
onsdag 10.00-12.00
torsdag 10:00 -12:00

OBS: 28-29 augusti är expeditionens telefontid stängd.

Besök: Förbokas per telefon eller mail

Telefon: 0457-61 82 87

E-post: overformyndare@ronneby.se

Medborgarservice mottagningstider
Måndag-torsdag 07.30-17.00, fredag 07.30-16.00 (september-maj)
Måndag-fredag 07.30-16.00 (juni-augusti)