Godman, förvaltare, förmyndare

Det finns olika typer av stöd och hjälp man kan få, eller bli anvisad, om man inte får eller kan bevaka sina egna rättigheter och skyldigheter. Det kan handla om ekonomi, juridik och andra områden.

Överförmyndarnämnden
Telefontid: Tisdag, onsdag, torsdag, klockan 10:00 -12:00
Telefon: 0457-61 82 87
Epost: overformyndare@ronneby.se