Artikeln publicerades 16 november 2023

Ny tf. förvaltningschef för Miljö- och byggnadsförvaltningen

Per Jonsson tillträdde 15 november som tillförordnad förvaltningschef för Miljö- och byggnadsförvaltningen.

​Per har ett långt förflutet i olika chefspositioner inom kommunvärlden, senast i Karlskrona kommun. Han kommer att tjänstgöra i kommunen i åtminstone 6 månader.

Tidigare förvaltningschef Patrik Eriksson har lämnat sin anställning i kommunen.