Artikeln publicerades 24 april 2022

Broreparation Kallingevägen april-juli

Bron över E22 kommer att repareras under perioden 25 april-1 juli. En körbana kommer att vara öppen, regleras med trafikljus. Begränsad framkomlighet.

Gång- och cykelbanan är avstängd (omledning)