Militärövning pågår i Blekinge

Under perioden 10 – 23 september genomför den svenska marinen övningen Northern Coasts, NOCO21, en av Östersjöns största internationella marina övningar där Sverige står som värd. NOCO21 kommer genomföras till havs och i
kustbandet, främst i södra Östersjön där även Blekinge ingår.

Övningen kan påverka båtägare och besökare i kustregionen

Moment under övningen kan innebära ökad fordonstrafik, fartyg till havs och längs kusten. Detta kan orsaka svall och buller från flyg och helikoptrar som vid vissa moment kan flyga lågt. Då örlogsfartyg och mindre båtar kommer röra sig kustnära och inomskärs och kan orsaka större svall än normalt i övningsområdena, uppmanas båtägare att förtöja och ankra fritidsbåtar ordentligt. Det kan även förekomma sprängning av oexploderad ammuntion på Försvarsmaktens skjutfält.

Läs mer i bifogad informationsblad från Försvarsmakten. Pdf, 123.3 kB.