Artikeln publicerades 29 april 2021

Avstängd gång- och cykelväg vid Kilen

På grund av markarbete med parkmiljön i kvarteret Kilen är gång- och cykelvägen vid ån längst "Kilens spets" avstängd.

På grund av markarbete med ny parkmiljö i kvarteret Kilen hänvisas gång- och cykeltrafikanter till att ta väg enligt blå linje i kartan nedan.

Röda sträckan gång- och cykelväg längs ån är för närvarande avstängd.

Arbetet pågår fram till september.

Kilens spets, tillfällig gång- och cykelväg.