Artikeln publicerades 3 februari 2021

Grävning utmed Hamnvägen

Nedgrävning av vatten- och avloppsledningar sker mellan Hamnvägen 12 och Hamnvägen 16 under perioden 2021-02-04 till 2021-03-13. Under perioden kommer en körbana vara avstängd och trafiken regleras med trafikljus.

Grävning utmed Hamnvägen nära Ronneby Hamn pågår 2021-02-04 till 2021-03-13.

Aktuell sträcka är markerad med röd streckad linje på kartan.

Vägarbete på hamngatan februari 2021