Artikeln publicerades 27 januari 2021

Gång- och cykelvägen mellan Ronneby och Kallinge är avstängd från och med 24 november

Gång- och cykelvägen mellan Ronneby och Kallinge är avstängd från och med tisdagen den 24/11 2020.

Gång- och cykelväg mellan Ronneby och Kallinge avstängd

Gång- och cykelvägen mellan Ronneby och Kallinge är avstängd från och med tisdagen den 24/11 2020 och fram till hösten 2021. Anledningen är att en förskola i privat regi ska byggas i området.

Under byggtiden kan fotgängare ta sig till grönområdet via gulmarkerad stig. Gång- och cykelvägen kommer att ledas om runt förskoletomten och när förskolan står färdig kan gång- och cykeltrafikanter återigen nyttja vägen. Gång- och cykelbanan längs med Ronnebyvägen fungerar precis som vanligt under hela perioden.