Sprängning pågår

Vi har börjat sprängningsarbeten för den nya idrottshallen vid Parkdalaskolan. Det kommer att sprängas tre gånger per dag fram till vecka 44. Vid dessa tillfällen stoppar vakter trafiken som går förbi byggarbetsplatsen vid Angelskogsvägen. Ett stopp tar 2-3 minuter.
Närbelägna fastighetsägare och verksamheter har fått information och vibrationsmätare är placerade vid känsliga fastigheter. Vi har regelbunden dialog med Parkdala förskolan som ligger närmast arbetsplatsen.
Läs mer om nya Parkdalaskolan på www.ronneby.se/framtidensskolor

Byggarbetsplats vid nya idrottshallen Parkdalaskolan med mycket sten, berg och grus och förberedelser för sprängningsarbeten. En solig höstdag