Artikeln publicerades 3 september 2020

Asfalteringsarbete i centrum

Från den 15 till den 25 september kommer asfalteringsarbete ske i centrum nattetid. Arbetet kommer pågå mellan kl. 23-05.

Aktuella gator är Kungsgatan, Strandgatan och Järnvägsgatan.

Kungsgatan mellan Gångbrogatan-Nygatan. Trafiken omleds via Gångbrogatan-Nygatan.

Strandgatan mellan Rondellen Stadshuset – Söderbro. Trafiken omleds via Vierydsvägen - Götgatan - Blasius Königsgatan - Söderbro.

Järnvägsgatan, östergående vägbana mellan Rondellen Gångbrogatan – Rondellen Fredriksbergsskolan. Trafiken kommer att regleras av vakt.

Beläggningsarbete i centrum

Aktuella gator är markerade med gult i kartan.