Artikeln publicerades 10 mars 2020

Totalförsvarsövning 2020

Under 2020 genomförs en Totalförsvarsövning där samtliga kommuner i hela Sverige deltar tillsammans med Länsstyrelser, Regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Övningen är en möjlighet för Ronneby kommun att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare.

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har uppgifter inom den civila delen av försvaret.

Den civila delen av totalförsvaret jobbar för att samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig.

Kontaktpersoner

Har du några frågor om Totalförsvarsövningen så är du välkommen att höra av dig till vår kris- och säkerhetshandläggare. Han är kommunens talesperson för TFÖ 2020. Nedan hittar du också kontaktuppgift till Blekinge flygflottiljs kommunikationschef för frågor om den militära delen av Totalförsvarsövningen i Ronneby kommun.

Kris- och säkerhetshandläggare, Ronneby kommun

Per Drysén
Telefon: 0457-61 89 10
E-post: per.drysen@ronneby.se

Kontaktperson för den militära delen av Totalförsvarsövningen:

Kommunikationschef, F17 - Blekinge flygflottilj

Helene Nyberg
Telefon: 0457-47 10 90
E-post: helene.nyberg@mil.se

Läs mer om Totalförsvarsövning 2020