Nu kan du se kommunfullmäktiges sammanträde 31 oktober 2019 på webbteve