Kommunfullmäktiges sammanträde 25 september 2019 på webbteve

Du kan även i efterhand titta på webbtevesändning från kommunfullmäktiges sammanträden. Sändningen är tillgänglig senast måndagen efter sammanträdet.