Artikeln publicerades 2 maj 2018

Strandgatan avstängd från 14 maj

På grund av beläggningsarbete kommer Strandgatan att vara avstängd under perioden 14 maj - 1 juni. Anslutande gator påverkas också under perioden.

Strandgatan planeras att vara avstängd under perioden 14/5 – 1/6 2018. De gator som kommer att beröras är:

  • Strandgatan från Drottninggatan till Cpl Gångbrogatan.
  • Västra Torggatan till Strandgatan och Söderbro.
  • Prinsgatan till/från Strandgatan.
  • Ågårdsgatan, Balsius Königsgatan, Esplanaden och Söderbro till/från Strandgatan.
  • Dessutom är det begränsad framkomlighet på Västra Industrigatan under v 20.

Trafiken påverkas även på följande vägar, där det kan uppstå väntetider:

  • Hamnvägen
  • Fornanäsvägen (delar av vägen)
  • Angelskogsvägen (delar av vägen)

Vi är medvetna att vägarbetet medför olägenhet under dessa två veckor. Följ skyltningen för alternativa vägar, men räknar med en längre restid. Välj om möjligt cykel eller gå till fots för kortare sträckor i centrala Ronneby.