Artikeln publicerades 9 mars 2018

Utbildningsnämnden öppet sammanträde 2018-03-22, kl 08.30 i Kallingesalen, Stadshuset

Utbildningsnämnden öppet sammanträde 2018-03-22, kl 08.30 i Kallingesalen, Stadshuset

Allmänheten och större grupper, tex skolklasser, har
närvarorätt vid utbildningsnämndens sammanträden. Allmänheten har ingen
yttranderätt och det är ej heller tillåtet att fotografera eller filma under
sammanträdet.

 

Föredragninglista:

1. Uppföljning av budget februari 2018. Redovisning.

2. Förslag till vägval - Kostpolicyn.

3. Information om skolvalen i grundskolan.

4. Förtydligande gällande avgiftsfri skola. Redovisning.

5. Behov av nya förskoleplatser i Ronneby kommun. Information.

6. Arbetsmiljöenkät avseende Utbildningsförvaltningen. Redovisning.

7. Skolinspektionens beslut efter tillsyn av Utbildningsnämndens verksamheter, Ronneby kommun. Rapport.

8. Personal och arbetsmiljöfrågor mars 2018.

9. Kurser och konferenser mars 2018.

10. Förvaltningschefens Rapporter mars 2018.

11. Delgivningar mars 2018.

12.Delegationer mars 2018.