Artikeln publicerades 7 mars 2019

Tema Hållbart lantbruk

Välkommen på en halvdag med tema Hållbart lantbruk med fokus på naturbete, ekologisk produktion och lokal försäljning. Dagen riktar sig särskilt till lantbrukare, förädlare och konsumenter men alla intresserade är välkomna att anmäla sig.

Temahalvdagen hålls på Äggaboden i Gärestad den 27 mars, klockan 09.00 - 13.00.
Se var Äggaboden ligger på karta.länk till annan webbplats

Program

 • 09.00 Blekinge Arkipelag och Äggaboden hälsar välkomna!
 • 09.10 Ola Jennersten, WWF och Urban Emanuelsson, SLU: Naturbete och biologisk mångfald i Blekinge Arkipelag - goda sammanhang och goda argument.
 • 09.45 Lotta Bergström och Sofia Persson, Länsstyrelsen i Blekinge: Hur bibehåller och förstärker vi betesdrift i skärgården genom samverkan och produktutveckling?

 • 10.15 FIKA

 • 10.30 Åsa Johansson, Länsstyrelsen och Sofia Eitrem, Hushållningssällskapet: Greppa näringen! Ekologisk odling och ekologisk köttproduktion.
 • 11.00 Johannishus Gods: Omställning till ekologisk odling och hjortar som betesdjur.
 • 11.20 Märta Jansdotter, VD på Gröna Gårdar: Hur har Gröna Gårdar lyft produkternas status och kortat ledet mellan produktion och konsumtion?

 • 11.50 Jenny Hedin, Naturvårdsingenjörerna: Våtmarksrestaurering i Blekinge Arkiplag.
 • 12.10 Heike Tlatlik berättar om möjligheter med det lokala köp- och säljinitiativet REKO-ring.
 • 12.25 Albin Ponnert berättar om möjligheter med det nationella köp- och säljinitatvet Local Food Nodes.

 • 12.40 Niclas Fjellström, Regional Matkultur: Om projekten ”Baltic Sea Food” och "Från jord till bord – samverkan kring en enda transport”.

 • 13.00 LUNCH—Hoppas du vill stanna och avnjuta lunch till självkostnadspris!

Anmälan

Anmälan skickar du till mattias@blekingearkipelag.se, meddela även om du vill stanna på lunch (till självkostnadspris).

Temahalvdagen arrangeras av Blekinge Arkipelag i samverkan med föredragshållarna och biosfärkommunerna; Ronneby kommun, Karlskrona kommun och Karlshamn kommun.

Blekinge Arkipelag

Blekinge Arkipelag utsågs för sina höga natur- och kulturvärden till biosfärsområde av FN-organet Unesco år 2011. Det innebär att vi tillsammans med Karlshamn, Karlskrona och Ronneby kommuner har ett unikt område att på bästa sätt förvalta för framtiden. Natur och kultur ska bevaras samtidigt som näringsliv och samhälle ska kunna utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Vår vision är att Blekinge Arkipelag ska vara ett hav av möjligheter, utan att begränsas av kortsiktighet och negativ mänsklig påverkan. Därför testas nya metoder och söks ny kunskap för att visa exempel på hur vi kan bevara ett naturområde samtidigt som människor lever och verkar där. Det bygger på ett lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling. Vårt biosfärområde är på detta sätt en arena för implementering av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Blekinge Arkipelag arbetar bland annat med att:

· Bevara biologisk mångfald genom ett betat och öppet landskap,

· Utveckla infrastruktur och hållbara produkter för naturturism.

· Stödja forskning kring fisk i Östersjön och om hur vattenresursen används klokast.

Här kan du läsa mer om Blekinge Arkipelag.länk till annan webbplats