Affärscafé för kvinnor - av kvinnor

Främja kvinnligt nätverkande mellan utrikesfödda kvinnor och kvinnor födda, uppväxta och etablerade i Sverige i samarbete med lokalt näringsliv och myndigheter för fördjupad information och kunskap för samhälle, kultur och jämställdhet ur ett kvinnligt perspektiv som snabbare ska leda utrikesfödda kvinnor in på svenska arbetsmarknaden.

Projekttid: 2021

Projektägare: Ronneby Kommun i samverkan med Arbetsförmedlingen och NyföretagarCentrum.

Syfte: Främja och utveckla utrikesfödda kvinnors möjligheter till egenförsörjning genom kompetenshöjande samhällsinformation.

Om Affärscafé för kvinnor – av kvinnor
Affärscaféets träffar möjliggör för utrikesfödda kvinnor att bygga kvinnliga nätverk och kontakter genom personliga möten med svenskfödda kvinnor. Med inbjudna föreläsare från olika samhällsfunktioner, seminarium, samtal och diskussioner om kvinnlig vardagsproblematik, ges utrikesfödda kvinnor en fördjupad samhällsförståelse, ett ökat självförtroende och verktyg för att nå sitt mål för en snabbare väg in på arbetsmarknaden. Affärscaféets träffar sker på Ronneby Business Center.

Intresseanmälan för Affärscafé för kvinnor
Du kan anmäla dig som deltagare till Affärscaféets träffar när du nått nivå C, D i grundläggande svenska. Intresseanmälan görs till handläggare på Arbetsförmedlingen. Tilldelad plats avser 10 träffar 2 halvdagar i månaden, 3 timmar per gång. Tilldelad plats utgör del i din etableringsplan.

Projektledare: Tina Tedenlid, 0457-61 82 41, tina.tedenlid@ronneby.se