Ronneby Business Center

Ronnebys mötesplats för entreprenörer och företagare.

Ronneby Business Center är en miljö för utveckling av affärsidéer, företag och entreprenörer. Det är den naturliga träffpunkten för företagare i Ronneby.

Ronneby Business Center ligger på Soft Center som är ett företagshotell med cirka 100 företag/verksamheter. I miljön finns kommunala verksamheter samt näringslivsstödjande organisationer som verkar lokalt och regionalt för att stimulera och stärka näringslivsutveckling.

RBC

Exempel på aktiviteter:

• Företagsrådgivning.
• Starta eget stöd och aktiviteter.
• Drop in för besökare.
• Workshops och seminarier.
• Affärsutveckling av besökare och deras idèer.
• Matcha besökare med näringsstöttande verksamhet såsom till exempel ALMI, NyföretagarCentrum, Companion, investerare, bank, försäkringsbolag.
• Näringslivsinriktade projekt.
• Affärscafé för kvinnor av kvinnor.
• Integrationsprojekt med näringslivsinriktning.
Företagsakuten – verksamhet uppstartad våren 2020 I syfte att hjälpa företag genom Coronakrisen.

Vi finns på Ronneby Business Center

NyföretagarCentrum Ronneby
NyföretagarCentrum ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri rådgivning. Vi har erfarna rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt företagande. Läs mer om NyföretagarCentrum Ronneby Länk till annan webbplats.

Företagsrådgivning Integration Näringsliv FIN
Främja utrikesföddas företagande. Här prövar du din affärsidé, lär dig om och den marknad du ska verka i. Hållbarhet och långsiktligt företagande. Läs mer om FIN

Affärscafé för kvinnor
Främja och utveckla utrikesfödda kvinnors möjligheter till egenförsörjning genom kompetenshöjande samhällsinformation och kvinnligt nätverkande. Läs mer om affärscafe för kvinnor