Företagsakuten

Många företag påverkas kraftigt i spåren av coronavirusets spridning. Ronneby kommun stöttar det lokala näringslivet med bland annat kostnadsfri rådgivning och stöd via Företagsakuten på Ronneby Business Center.

Företagsakuten är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Ronneby och Ronneby kommun.

 • Vi erbjuder kostnadsfri konfidentiell företagsrådgivning för dig och ditt företag. Kontakta oss på 0457-61 89 40 eller ronneby@nyforetagarcentrum.se för att boka en tid (vi tar endast emot förbokade besök på Ronneby Business Center tills vidare).
 • Vi ger dig stöd och rådgivning samt lotsar dig vidare beroende på vad du som företagare behöver hjälp med.
 • Tillsammans tar vi fram en handlingsplan för dig och ditt företag.
 • Vi går igenom följande vid behov:
  • Stöd för minskad omsättning
  • Korttidspermitteringar
  • Finansiering och lån
  • Hyreskostnader i utsatta branscher
  • Nya sjukregler
  • Nya regler för restaurang, caféer och barer
  • Kultur och idrott
  • Rådgivning och stöd gällande lokala stödpaket från Ronneby kommun och Blekinges aktörer
  • Information från myndigheter
  • Skatter och avgifter

Nyhet 2020-12-11 Ytterligare stöd till lokala närings- och föreningslivet i Ronneby kommun Länk till annan webbplats.

Vem gör vad?

Det är många olika aktörer som tillsammans ansvarar för hanteringen av den pågående pandemin. Råd, rekommendationer och förodningar ges ut från nationella, regionala och kommunala myndigheter. Som enskild invånare eller företagare är det inte alltid lätt att förstå vad som gäller här i Ronneby kommun, för mig eller inom min verksamhet. Därför har Ronneby kommun sammanställt en kort presentation som ska kunna klargöra vem som beslutar om vad under den pågående pandemin och hur det påverkar dig. Ta del av presentationen här Länk till annan webbplats..

Om covid-19 lagen (tillfällig pandemilag)

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning för verksamheter avseende:

- allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
- platser för fritids- eller kulturverksamhet
- handelsplatser
- kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
- användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Planerar du för ett arrangemang?

Vi har tagit fram en ifyllbar affisch för arrangörer som du kan använda och sätta upp vid entrén för att informera om det max antal som gäller hos dig. Allt du behöver göra är att ange antal, lägga in din logotyp, skriva ut och sätta upp. Klicka här så hittar du den på vår sida om den grafiska profilen för platsvarumärket Ronneby under mallar Länk till annan webbplats.

Viktig information från verksamt.se

På verksamt.se finns samlad information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.
Information för dig som företagare om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Ronneby kommuns stöd till näringslivet

Ronneby kommuns samlade information om corona

Ronneby kommuns samlade information om coronavirus/covid-19 med aktuell information, råd och riktlinjer finns på ronneby.se/corona (uppdateras löpande).

Material att använda i din verksamhet om Corona

Material som du kan ha nytta av i din verksamhet kopplat till Coronakrisen t ex golvdekaler, affischer, filmer etc finns här

Uteserveringar

Uteserveringarna är avgiftsbefriade under 2021. Tillstånd gäller under hela 2021. Polistillstånd hanteras av respektive näringsidkare. Kontakta Ronneby kommun innan du ansöker för att diskutera utformning och tänkt plats. Här söker du polistillstånd Länk till annan webbplats.

Serveringstillstånd

Serveringstillstånd är under 2021 avgiftsfritt.

Avgifter för tillstånd

Fasta tillsynsavgifter för miljö- och livsmedelstillstånd kommer inte att debiteras under 2021. Detta gäller även tobakstillsyn.

Uppskov med taxor & avgifter

Ronneby kommun (Miljöteknik) kan ge uppskov för taxor och avgifter för sophantering och VA för företag.

Tididigarelagda insatser på fastighetsunderhåll på kommunala fastigheter

I våras beslutades att tidigarelägga renoverings- och fastighetsunderhåll på kommunens fastigheter till ett värde av 9,1 miljoner för perioden april-september. Arbetet pågår.

Det gäller följande lokaler och insatser:

 • Teatern (avser ventilation och brandsäkerhetsåtgärder)
 • Vandrarhemmet Rydenska (avser färdigställande av sprinkleranläggning)
 • Saxemara skola (avser byte av ventilationsaggregat)
 • Fredriksbergskolan (avser byte av ventilationsaggregat)
 • Villa Gymnastiken (avser ny ventilation med återvinning av energi)
 • Café och restaurang Brunnsparken (ny styr- och reglerutrustning för ventilation)
 • Vandrarhemmen Rydenska och Lindahlska (avser installation av ny ventilation)
 • Sporthall Kallinge (avser ny ventilation, utökning av låssystem, taggsystem i omkläddningsrummen)
 • Kallinge skolan (avser installation av inbrottslarm)
 • Idrottsanläggning Jernvallen (avser nytt bevattningssystem)
 • Stadshuset (avser styr- och reglerutrustning för ventilation i flygel G)
 • Oden (avser byte av ventilationsaggregat)

Ronneby kommun stöttar lokala konstnärer i coronakrisen

Krispaketet för att hjälpa kulturlivet genom coronakrisen innehåller 2,5 miljoner för att stötta lokala konstnärer. I stödpaketet ingår att inhandla konst och kulturföremål till ett värde av totalt 2,5 miljoner kronor av lokala konstnärer för konstnärlig utsmyckning av kommunala anläggningar och fastigheter. Kommunens utsmyckningsgrupp tar fram förslag och kommunstyrelsens arbetsutskott tar beslut. Konstnärer med sin bas i Ronneby kommun prioriteras. I stödpaketet för konstnärer ingår även inköp av mindre konst och kulturföremål till ett värde av 500 000 kr.

Region Blekinges information

Arbete med åtgärder och stöd för att minska de ekonomiska konsekvenser av coronaviruset för näringslivet pågår fortfarande nationellt, regionalt och lokalt. Region Blekinges Företagsjour. Länk till annan webbplats.
Aktuell information till företagare från Region Blekinge. Länk till annan webbplats.

Regeringens information för företagare

Korttidsarbete

Korttidsarbete innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. Detta är en viktig åtgärd nu när många företag är pressade med anledning av covid-19. Läs mer om korttidsarbete på Tillväxtverkets hemsida som uppdateras löpande. Länk till annan webbplats.

Finansiellt stöd från Riksbanken

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Läs om att Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder för att säkerställa kreditförsörjningen på Riksbankens hemsida. Länk till annan webbplats.

Planeringsstöd

MSB har tagit fram ett planeringsstöd till företag för att planera för bortfall av personal, varor och tjänster. Vi behöver tillsammans, myndigheter, företag och organisationer planera för en möjlig förvärrad situation och skapa samarbeten för att samhället ska fortsätta att fungera. Företagen har en viktig roll i detta. Planeringsstöd från MSB. Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan om Coronaviruset - det här gäller

Försäkringskassan får frågor om reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning, ersättning för vab och regeringsförslagen med anledning av coronaviruset. Här samlar Försäkringskassan aktuell information med anledning av coronaviruset. Länk till annan webbplats.

Skatteverkets information för företag

Arbetsmiljöverket

För att veta hur du som arbetsgivare ska agera utifrån vad din organisation jobbar med behöver du arbeta systematiskt med ditt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär bland annat att göra en riskbedömning där du ser över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta dina anställda för coronaviruset och sjukdomen covid-19. Läs om coronavirus och arbetsmiljöer på Arbetsmiljöverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

ALMI

Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Med denna förstärkning av lånefonden kommer Almi att ha en hög beredskap för att möta behoven hos de företag vars verksamhet drabbas negativt av coronavirusets utbrott. Läs om samlad information med anledning av coronaviruset på ALMIs hemsida. Länk till annan webbplats.

Branschorganisationer