Pågående projekt

Näringslivsenheten arbetar i flera näringslivsfrämjande projekt.

Här har vi samlat de projekt som vi arbetar med just nu.