Ronneby som arbetsmarknad

Ronneby har en bred arbetsmarknadsprofil, med många företag i tillverkningsindustrin, men också många högteknologiska serviceföretag och företag inom marknadsundersökningar och telefonservice, exempelvis TNS/SIFO, Synovate, Eniro och Call 4U. Detta ger möjlighet för personer inom många olika kompetensområden att få arbete i Ronneby. 

Ronneby kommun ligger i mitten av arbetsmarknadsregionen Blekinge, med över 150000 invånare. Även södra Småland nås relativt snabbt med buss eller bil. Det går alltså bra att bo i Ronneby och pendla till andra kommuner om det rätta jobbet inte finns här.

För den som behöver uppdatera eller komplettera sin kompetensprofil genom utbildningar finns många möjligheter, bl.a. genom den nystartade Ronneby Kunskapskälla, som är en mäklare och plattform för olika utbildningsföretag.