Att vara anställd i Ronneby kommun

Bild från Brunnsparken.

Vårt uppdrag handlar om att erbjuda invånarna i Ronneby kommun tjänster av hög kvalitet. Som anställd hos oss är du med i alla steg av våra invånares liv, och är den som verkställer våra demokratiska beslut.

Varför går vi till jobbet?
Utan oss skulle inte Ronneby fungera. Det är vi som tar hand om våra barn på förskolan, det är vi som hjälper 91-åriga Esther med torsdagens mediciner, och vi ser till att skolorna får mat i tid. Vi finns där för dig när du behöver stöttning i livet, och det är vi som smyckar Ronnebys gator och torg med blommor och växter. Varje dag, tillsammans, arbetar vi för att förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för invånarna i Ronneby kommun.

En god och attraktiv arbetsplats
För att du som anställd i Ronneby kommun ska kunna använda din kompetens och kunskap till rätt saker, fokuserar vi i hög grad på att digitalisera administrativa, monotona och tidskrävande arbetsuppgifter. Läs mer om hur vår digitala familj arbetar! (Digitala familjen - ronneby.se Länk till annan webbplats.) Som vägledning i hur vi ska vara mot varandra och andra vi möter i vårt arbete lutar vi oss mot vårt förhållningssätt. I vårt arbete ska vi vara professionella, engagerade och välkomnande.

Genom vårt kollektivavtal har du som anställd rätt till en rad olika förmåner. Till exempel avsätter vi som arbetsgivare varje år pengar till din tjänstepension. Du har också rätt till ett föräldrapenningstillägg utöver ersättningen du får från Försäkringskassan när du behöver vara föräldraledig. I tillägg till det som ingår i kollektivavtalet finns det möjlighet till friskvård, du har också som alternativ att köpa årskort hos Blekingetrafiken mot löneavdrag.