Ekonomienheten

Ronneby kommuns ekonomienhet har till uppgift att arbeta med ekonomistyrning för kommunen.

Det handlar i huvudsak om budget, ekonomisk uppföljning, delårsrapporter, årsredovisning, finansieringsfrågor, drift och underhåll av ekonomisystem, beredning av ärenden, samt en internkonsultroll även i övriga frågor inom det ekonomiadministrativa området.

Ekonomichef
Johan Sjögren
Telefon: 0457- 61 81 90
johan.sjogren@ronneby.se