Medborgarservice

Välkommen till Medborgarservice. Här kan du ställa frågor om kommunen och framföra synpunkter.

Till Medborgarservice kan du vända dig för att få svar på olika kommunala frågor eller få besked om vem du ska kontakta. Öppettider och kontaktuppgifter hittar du här

Vänd dig till Medborgarservice när du behöver

  • Upplysningar om kommunala verksamheter
  • Få svar på kommunala frågor av olika slag
  • Få veta vart du kan vända dig i den kommunala organisationen
  • Hämta broschyrer och andra kommunala trycksaker
  • Söka upplysningar på Internet
  • Boka borgerlig vigsel

Varmt välkommen!

Kontakta Medborgarservice

Du kan ringa oss, skicka e-post eller komma in till oss. Vi finns i Stadshusets foajé och på biblioteken.

Oss möter du här:

Agneta Vedeskog

Agneta

Lena Carlsson

Lena