Kvalitet i äldreomsorgen

Varje år genomför Socialstyrelsen kvalitetsundersökningar av hemtjänstverksamheter och äldreboenden. Här hittar du länkar till Äldreguiden och resultatet för Ronneby kommuns kommunala och privata aktörer. Äldreguiden är en tjänst skapad av Socialstyrelsen som riktar sig till äldre och deras anhöriga.

Se resultat och jämför mellan olika områden och leverantörer

På Socialstyrelsens sida med Äldreguiden hittar du resultatet från de årliga mätningarna och du kan jämföra resultatet mellan olika delar av kommunen. Du kan se både de privata och kommunala alternativen.

Om Äldreguiden

Äldreguiden innehåller uppgifter från både undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" och "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård".

Undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen"

”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och äldreboenden. Undersökningen utförs av Socialstyrelsen och går ut till alla personer från 65 år som har hemtjäst eller bor i ett särskilt boende. Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre en röst, dels att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv. Det möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med vad personer som tar emot omsorg tycker.

Undersökningen "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård"

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en undersökning där sammanlagt cirka 5 000 hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarat frågor om sin verksamhet