Krisberedskap

Här finns viktig information om hur en kris kommer att hanteras. Här hittar du den kommunala krishanteringsplanen och kommunens kriskommunikationsplan.

Ronneby kommuns ledningsplan hittar du i länklistan nederst på sidan under Relaterad information. Den ledningsplan som publiceras innehåller inte namnuppgifter och specifika telefonlistor. Planen innehåller gällande riktlinjer för kommunens ledningsverksamheten vid extraordinära händelser och under svårare påfrestningar.

I länklistan hittar du också handlingsplanen för de kommande åren. Den visar vad kommunen har tänkt att göra för att förstärka sin krishanteringsförmåga. I handlingsplanen hittar du också en övergripande risk- och sårbarhetsanalys. Denna kommer att under åren utarbetas mer noggrant och då kommer också dessa att publiceras här. Än så länge är det kommunens egen verksamhet som berörs. Allt efterhand kommer risker utanför kommunens verksamhet att tillföras.

Läs mer om kris och beredskap här

Läs mer om skydd mot olyckor här

Läs om Brottsförebyggande arbete här