Blekinge Arkipelag

Blekinge Arkipelag är det första biosfärområdet i Sverige med fokus på Östersjöfrågor. Området omfattar merparten av Blekinges skärgårds- och kustlandskap. Blekinge Arkipelag är 210 000 ha stort, varav 156 000 ha är vatten och 54 000 ha land.

Blekinge Arkipelags logga

Blekinge Arkipelag har utsetts till biosfärsområde av FN-organet Unesco år 2011. Det innebär att vi tillsammans med våra grannkommuner Karlshamn och Karlskrona har ett modellområde för hållbar samhällsutveckling. Natur och kultur ska bevaras samtidigt som näringsliv och samhälle ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. I ett biosfärområde testas nya metoder och söks ny kunskap för att ge exempel på hur vi kan bevara ett naturområde samtidigt som människor lever där. Det bygger på ett lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling i biosfärområdet.

Ett biosfärområde har tre huvudsyften:

  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap,
  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt,
  • Stödja demonstrationsprojekt, forskning och kunskapsutveckling. I biosfärområdet ska man sträva efter att på bästa sätt tillämpa dessa syften praktiskt i området, tillsammans med berörda intressenter.

Vill du läsa mer om Blekinge Arkipelag kan du göra det här.länk till annan webbplats

Strandstädning

Ronneby kommun har under sommaren och hösten städat en 3 mil lång kuststräcka med hjälp av bidrag från Naturvårdsverket.

Kusten och skärgården i Ronneby kommun ingår i Biosfärområdet Blekinge Arkipelag. I Blekinge Arkipelag pågår led- och produktutvecklingsprojektet ARK 56 med leder för paddling, vandring och cykling plus skärgårdstrafik. ARK 56 ska tillgängliggöra biosfärområdet och dess unika natur- och kulturmiljöer för att bidra till en hållbar och levande kust och skärgård. Att genomföra ARK56-projektet och strandstädningen samtidigt ger en samverkanseffekt för miljön, rekreationsvärden och besöksnäringen i Ronneby kommun.

Det är Resurs i Blekinge som har genomfört strandstädningen. De har plockat upp 2700 kg avfall. Fördelningen mellan avfallsfraktionerna utifrån volym har ungefär varit 75 % plast och frigolit, 10 % järn, 8 % trä, 5 % glas och 2 % övrigt. Det har vanligaste skräpet var petflaskor, småplast och plastpåsar.

Här kan du läsa mer om strandstädningen.PDF