Nyhetsarkiv

Här hittar du en utökad lista med Nyheter från startsidan.

 • Omsorg & hjälp

  Har du ett hjälpmedel som inte används?

  En rullstolsburen rör sig fram genom ett kontorslandskap
  Många invånare i kommunen använder hjälpmedel för att underlätta vardagen. ibland behövs bara hjälpmedel tillfälligt, och sedan blir de stående och samlar damm. Hjälpmedel som inte behövs längre lämnas tillbaka så att de kan komma till användning hos någon annan som behöver dem.

 • Förskola & skola

  Rektorernas första besök på nya Parkdalaskolan

  Tre personer framför en skolbyggnad
  Om cirka fem månader ska skolan vara redo att ta emot eleverna. I förra veckan var det äntligen dags för rektorerna för nya Parkdalaskolan att göra ett första besök på plats.

 • Förskola & skola

  Två nya förskolor i centrala Ronneby

  Förskolans personal syns tillsammans med en stor gammaldags mjölkkanna
  I september startade två nya förskolor i Ronneby, Älgbackens förskola och centrumförskolan. Båda förskolorna har plats för upp emot 30 barn.

 • Kommun & politik

  Internationella demokratidagen

  Logotyp - Vår demokrati
  Idag är den internationella demokratidagen. I dagarna är det dessutom 100 år sedan kvinnorna i Sverige för första gången fick använda sin rösträtt i ett riksdagsval. Detta uppmärksammas under hela året med en nationell kraftsamling ”Demokratin 100 år”.

 • Uppleva & göra

  Håll dig frisk och res hållbart!

  Illustration med hjärta och buss och människor i.
  Den 16-22 september är det dags för Mobilitetsveckan (tidigare Trafikantveckan). Veckan samordnas av Trafikverket och årets budskap är "Håll dig frisk, res hållbart!".


 • Uppleva & göra

  Gribshunden i Vetenskapens värld

  Gribshunden
  Missa inte Vetenskapens värld i SVT2, måndagen 13 september! Programmet handlar om Ronnebys sjukna hemlighet, vraket Gribshunden, under titeln ”Fartygen som förändrade världen”.

 • Omsorg & hjälp

  Tillsammans för ett tryggare Ronneby - sommaren 2021

  Bild på resecentrum Ronneby med blommor och infotavla med tågtider framför stationsbyggnaden
  För att öka insynen i det trygghetsskapande arbete i Ronneby kommun publiceras regelbundna sammanfattningar av lägesbilden i kommunen. Denna gången med fokus på läget och insatserna under sommaren och information om polisens pågående trygghetsmätning.

 • Bygga, bo & miljö

  Miljö- och byggnadsförvaltningen ökar sin service med nya e-tjänster

  Startsidan miljö- och bygg e-tjänster.
  Nu lanserar miljö- och byggnadsförvaltningen sex nya e-tjänster. Det innebär att du som kommuninvånare digitalt kan ansöka om exempelvis enskilt avlopp och lämna klagomål.

 • Uppleva & göra

  Dags att nominera till kulturpris och kulturstipendium 2021!

  Stadsbild
  Känner du någon som har gjort en god kulturgärning i år eller genom åren? Eller är du konstnär, kulturarbetare eller annan kulturutövare med koppling till Ronneby kommun som vill söka kulturstipendiet? Nu är det dags att nominera kandidater till Ronneby kommuns kulturpris och söka kulturstipendium. Nominera och ansök senast den 30 oktober.

 • Omsorg & hjälp

  Råd och stöd till föräldrar med tonårsbarn

  Tonåring sitter med mobil.
  Är du förälder till en ungdom i åldern 12-18 år? Vill du ha tips på hur du kan hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt? Då kan Kometutbildningen vara något för dig.

 • Omsorg & hjälp

  Fler aktiviteter för kommunens äldre

  Illustration med två äldre personer på en bänk som höjer sina käppar mot en blå himmel
  Den 1 september välkomnar restaurangerna på kommunens vård- och omsorgsboenden i Eringsboda, Backaryd, Kallinge och Bräkne-Hoby besökare igen. Veckan därpå öppnar även mötesplatserna för äldre i Kallinge, Eringsboda och Ronneby.

 • Omsorg & hjälp

  Stödgrupp för barn med skilda föräldrar

  I mitten av september planeras gruppverksamheten Skilda världar startas i Ronneby kommun. Den riktar sig till barn med skilda föräldrar. Här kan barnen diskutera och dela upplevelser och känslor med varandra tillsammans med två utbildade gruppledare efter att föräldrarna separerat.

 • Uppleva & göra

  Simhallarna öppna igen

  Efter att ha varit stängda under en lång period öppnar nu simhallarna för allmänt bad igen.

 • Uppleva & göra

  Senior Sport School startar igen

  Senior Sport School är en form av "idrottsskola" för dig som är 65+. Efter lite sommaruppehåll kommer aktiviteterna nu att återupptas vecka 35. Det finns platser kvar!

 • Bygga, bo & miljö

  Möjlighet att tycka till om kommunen i SCB:s medborgarundersökning

  En illustration med en person med ett frågetecken i bild och texten "Är du utvald?"
  Ronneby deltar som en av totalt 161 kommuner i landet i SCB:s årliga medborgarundersökning. Undersökningen mäter bland annat invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen.

 • Omsorg & hjälp

  Familjehem och kontaktfamiljer sökes

  En familj med två vuxna och två barn går på rad och håller varandra i händerna.
  Vi söker nya familjehem och kontaktfamiljer till barn som behöver trygghet, omtanke och stabila vuxna.

 • Förskola & skola

  50-årsfest på Espedalsskolan

  Grinden framför skolan är dekorerat med det färgglada budskapet "50 år Espedalsskolan". I bakgrunden syns delar av skolan.
  Den 18 augusti 1971 invigdes Espedalsskolan. Exakt 50 år senare är det åter igen första skoldagen för eleverna i Ronneby kommun och på Espedalsskolan firas detta med att inviga de nya paviljongerna som används både av skolan och förskolan.

 • Omsorg & hjälp

  Årlig trygghetsmätning skickas ut

  Polisens logotyp
  Vilka problem ser medborgarna där de bor? Känner de sig trygga när de rör sig ute på kvällarna? Bland annat detta kommer polisen tillsammans med de 58 kommunerna i polisregion Syd att undersöka i årets lokala trygghetsmätning.

 • Förskola & skola

  Skolstart läsår 21/22

  Här hittar du information om skolstarten för detta läsår gällande grundskolan. Gymnasieskolornas skolstart finner du på respektive hemsida: Gymnasieskolan Knut Hahn, Blekinge Naturbruksgymnasium och Sjöarpsskolan.

 • Omsorg & hjälp

  Vaccin mot covid-19 för dig från 16 år

  Nu kan 16- och 17-åringar boka tid för vaccination mot covid-19. För att få vaccin krävs att vårdnadshavaren ger sitt samtycke eller att hälso- och sjukvården bedömer att den unga är mogen nog att själv besluta om sin vaccination.

 • Bygga, bo & miljö

  Hjälp våra marina däggdjur

  tumlare i östersjön, i närbild under vattnet
  Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) behöver din hjälp för att studera våra marina däggdjur. Därför är det viktigt att vi som bor och vistas havsnära rapporterar in döda sälar eller tumlare, om sådana påträffas.

 • Omsorg & hjälp

  Har du vårt blivande jourhem?


  Under åren 2017-2020 har Ronneby kommun i akuta situationer i snitt placerat fem barn i åldern 0-18, varje år. Nu söker vi ett jourhem som har som uppdrag att stå beredd att ta emot just dessa akuta placeringar i väntan på att barnet eller barnen kan flytta hem igen eller vidare till en långsiktig lösning.

 • Näringsliv & arbete

  Lyckad satsning på nystartsjobb

  En vit kvinnas hand i en färgad persons hand.
  Satsningen på nystartsjobb har slagit väl ut. I år har Ronneby kommun fokuserat på att samarbeta och skriva avtal med föreningar på landsbygden för att få långtidsarbetslösa i sysselsättning. I några fall har nystartsjobben lett till förlängda anställningar. Totalt har 117 personer fått anställning via nystartsjobb.

 • Uppleva & göra

  Fler kan träna och bada i Ronneby

  Glada barn åker på en ring ner för en vattenrutschkana med vatten som stänker
  Ronneby kommun har fattat nya beslut då Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelade att ytterligare lättnader av restriktionerna för att undvika smittspridning av covid-19 träder i kraft den 15 juli. I Ronneby innebär det bland annat att fler kan träna på kommunala idrottsanläggningar och fler kan bada på Brunnsbadet.

 • Bygga, bo & miljö

  Beslut om delvis demontering av Snittingedammen

  Snittingedammen
  I december 2020 beslutade Ronneby kommun att sänka av dammen vid Snittingefallet, Bräkneån, till följd av risk för människors liv och hälsa med hänsyn till dammanläggningens stabilitet och höga flöden i ån. Efter avsänkningen har Ronneby kommun med stöd av extern sakkunnig expertis fortsatt att utreda dammens stabilitet och hantering av den akuta åtgärden. Bland annat har stabilitetsberäkningar för vattennivå och hydrauliska beräkningar utförts. Resultaten visar att Snittingedammen inte kan fyllas upp helt eller delvis utan att äventyra anläggningens stabilitet. Mot bakgrund av genomförda beräkningar har Ronneby kommun beslutat att vidta ytterligare åtgärder.

 • Uppleva & göra

  I Ronneby finns de enkla upplevelserna som kryddar sommarens äventyr

  Hedda Igelkott och Trolly.
  Ronneby Turistinformation fyller på familjens idéer med några fina bucket list´s för dagar då allt kan hända. Enkla upplevelser som kryddar sommarens äventyr. Många av aktiviteterna är dessutom helt gratis.

 • Förskola & skola

  Coronapandemin la grunden till ny utomhusgrupp på förskola

  naturmaterial är anordnad på en stor pappersbit. Barn och en vuxen person sitter runt detta. Det är utomhus och alla har varma kläder på sig.
  När det blev för många barn på förskolan Junibacken i Kallinge i början av året och coronapandemin tvingade fram alternativa idéer startade man en ny utegrupp på avdelningen Hoppetossan. Då förvandlades skogen och backen vid Lönnamohagen, som ligger precis bakom förskolan, till en alternativ undervisningsmiljö.

 • Förskola & skola

  Peab kommer att bygga nya Persborgs förskola

  Ritning i perspektiv av nya förskolan
  Ronneby kommun har tecknat avtal med Peab för nybyggnation av Persborgs förskola i Ronneby. Projektet innehåller rivningen av Skogsgårdsskolans gamla lokaler och nybyggnation av en modern förskola på samma plats.

 • Näringsliv & arbete

  Samarbete med privata näringen har gett feriearbete åt unga

  Tre unga män som står i en dörröppning vid en innergård till en restaurang.
  Med hjälp av den privata näringen har Ronneby kommun även i år kunnat garantera alla 17-åringar i kommunen ett feriearbete.

 • Uppleva & göra

  RonnebySlingor - en unik satsning på friluftsliv och natur i Ronneby kommun

  RonnebySlingor upplevelser från hav till skog
  Upplev RonnebySlingor, en uppsättning leder och slingor i Ronneby kommun som lyfter fram unika platser och historier i kommunen genom landsbygdens egna berättelser.

 • Omsorg & hjälp

  Tillsammans för ett tryggare Ronneby - maj/juni

  öppen ryggsäck med kamera i och en arm som just lyfter ut kameran
  För att öka insynen i det trygghetsskapande arbete i Ronneby kommun publiceras regelbundna sammanfattningar av lägesbilden i kommunen. Denna gången med konkreta tips hur du kan förebygga inbrott - i ditt bostadsområde eller företag.

 • Bygga, bo & miljö

  Lätt att göra rätt med ny e-tjänst för bygglovsansökan

  En blå robot som heter Atom.
  Nu blir det enklare för dig som invånare att söka bygglov i Ronneby kommun. Hanteringen blir helt digital och du som söker får en ökad insyn i dina pågående ärenden men även i eventuella tidigare ärenden som finns kopplat till ditt personnummer.

 • Uppleva & göra

  Premiär för RonnebySlingor - en unik satsning på friluftsliv och natur i Ronneby kommun

  RonnebySlingor upplevelser från hav till skog
  Nu lanseras RonnebySlingor, en uppsättning leder och slingor i Ronneby kommun som lyfter fram unika platser och historier i kommunen genom landsbygdens egna berättelser.

 • Förskola & skola

  Undervisning på plats för alla elever från skolstarten i augusti

  Elever på Blekinges gymnasie- och högstadieskolor kan räkna med att undervisningen återgår till 100 % närundervisning från och med skolstarten i augusti. Detta enades länets skolchefer om vid en avstämning med smittskydd Blekinge. Eleverna på låg- och mellanstadiet välkomnas tillbaka till skolan i augusti som vanligt med 100 % närundervisning.

 • Uppleva & göra

  Kartan till årets gårdsbutiksrunda klar

  En korg med färgglada grönsaker.
  Den 11-12 september går eventet ”Matlust och växtkraft” på årets gårdsbutiksrunda av stapeln i Blekinge. Men redan nu är kartan som ska hjälpa besökare att hitta till gårdsbutikerna klar.

 • Omsorg & hjälp

  Tänk om - inför skolavslutningen

  Tänk om logotype
  Under skolavslutning dricker många tonåringar för första gången. Det är inte alltid lätt att vara tonårsförälder, men du kan göra skillnad. Ta del av tips och råd för hur du kan ha ett bra samtal med din tonåring om alkohol. 

 • Uppleva & göra

  Ronneby Live går live idag

  En karta över Ronneby med markörer (pins) i olika färger på. I ett hjärta står det "Vad vill du göra idag?"
  I dag fredag den 4 juni släpps Ronneby Live – live.ronneby.se! Ronneby Live är en ny teknisk lösning som samlar data från ”Internet of Things” och information från olika aktörers databaser till ett och samma gränssnitt.

 • Förskola & skola

  Parkdalaskolan - nu släpps ljuset in

  Innemiljön i halvfärdig skolbyggnad med vissa väggar målade och andra inte. Stora takfönster som släpper in dagsljus syns på bilden.
  Att bygga om en tidigare industribyggnad till en moderna 4-9-skola låter ovanligt, men i Ronneby kommun har vi valt att göra så. Läget för den nya Parkdalaskolan är topp och att återbruka är en av grundtankarna i kommunens många byggprojekt där hållbarhet står i fokus.

 • Näringsliv & arbete

  Hur påverkar du bilden av Ronneby? Det unika Ronneby. Det vi kallar platsvarumärket.

  Direktörsvillan i Brunnsparken
  Ett platsvarumärke byggs inifrån. Det är du som invånare som är den största ambassadören, som sprider en god känsla. Du som bor och verkar i vår kommun. Ett platsvarumärke är ett varumärke för en plats, en bild av en destination. Alla invånare, barn och vuxna, entreprenörer, verksamheter och besökare formar tillsammans platsvarumärket.

 • Omsorg & hjälp

  Matchningsplattformen Ronneby hjälper avslutas efter drygt ett år

  Bakgrund med olika matvaror och texten "Ronneby hjälper" i ett blått hjärta
  Ronneby kommuns äldre och personer i riskgrupp har erbjudits vaccin mot covid-19 och många har tackat ja. Därför finns inget behov längre för stödinsatserna inom ramen av Ronneby hjälper , plattformen som Ronneby kommun lanserade i början av pandemin för att matcha äldre medborgares behov med föreningar och organisationer som vill hjälpa till. Den 1 juni 2021 stängs plattformen Ronneby hjälper.

 • Bygga, bo & miljö

  LONA-projekt för ökad biologisk mångfald

  Bi som flyger vid en gul blomma
  Ronneby kommun arbetar för att öka den biologiska mångfalden i kommunens parker och grönområden. Nu har kommunen fått bidrag från Naturvårdsverket, så kallade LONA, för att kunna jobba ännu mer med att gynna vilda pollinatörer.

 • Bygga, bo & miljö

  Eringsboda en av Blekinges Smarta bygder

  Macken i Eringsboda
  Region Blekinge och samtliga kommuner i Blekinge gör nu en bred ansats för att främja tillgången till service och en attraktiv platsutveckling med fokus på Blekinges olika landsbygder.

 • Omsorg & hjälp

  Hjälp en medmänniska, bli god man

  En glad man arbetar vid en dator. I ett hjärta står det "god man sökes"
  Har du en vilja att hjälpa andra, och har ett bra ordningssinne? Då passar du utmärkt som God man. Uppdraget innebär att hjälpa en person, gammal som ung, med att betala räkningar, söka bidrag och ha kontakt med vissa myndigheter.

 • Bygga, bo & miljö

  Ronneby kommun i topp som Sveriges miljöbästa kommun 2021

  Elbil
  Ronneby kommun är bäst i länet och näst bäst i landet i kategorin mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner som Sveriges miljöbästa kommun 2021.


 • Näringsliv & arbete

  Frankfurt ny flygdestination från Ronneby Airport

  Ronneby Airport
  Med planerad start den 19:e september så kommer det helägda Lufthansabolaget Air Dolomiti att trafikera Ronneby/Kalmar-Frankfurt fem dagar i veckan. Tidtabellen kommer i så stor utsträckning som möjligt att möta både affärs- och privatresenären. Flygresorna är bokningsbara från och med fredag 7/5.

 • Förskola & skola

  Upphandling Snäckebacksskolan har överklagats

  Upphandlingen av totalentreprenad för rivning, om- och tillbyggnation av Snäckebacksskolan har överklagats. Därmed pausas den aktuella tilldelningen och Ronneby kommun inväntar prövning av överklagan hos förvaltningsrätten.

 • Omsorg & hjälp

  Tonårsparlören - för dig som är tonårsförälder

  Bild på en mamma som samtalar med sin tonårsdotter samt skriften tonårsparlören och texten "Hur pratar man om alkohol med sin tonåring?".
  Det är inte alltid lätt att vara tonåring. Det är inte heller lätt att vara tonårsförälder eller annan närstående. Lagom till Valborg dimper handboken Tonårsparlören ner i brevlådan hos dig som är målsman till ett barn som blir 14 år under 2021. 

 • Omsorg & hjälp

  Vi måste våga prata om psykisk ohälsa


  Psykisk ohälsa har blivit en av våra största folkhälsoutmaningar. Samtidigt som hälsan i Sverige generellt sett är bra, så ökar den psykiska ohälsan. Under vecka 18 sätter den helt digitala psykiatriveckan i Blekinge fokus på frågorna.

 • Kommun & politik

  Var med och påverka Blekinges framtid!

  Segelbåt i solnedgång. Blekinge utvecklingsstrategi.
  Fler bostäder, kortare restider och bättre arbets- och utbildningsmöjligheter – hur vill du att Blekinges framtid ska se ut?