Utbildningsnämnden

Här hittar du protokoll och mötestider.

Mötestider 2022

Torsdagar kl. 08.30 (undantag: onsdag 13 april). Se plats för sammanträde i kallelse.

 • 20 januari
 • 17 februari
 • 17 mars
 • 13 april (onsdag)
 • 19 maj
 • 16 juni
 • Inget sammanträde i juli
 • 18 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Ordförande
Åsa Evaldsson
asa.evaldsson@ronneby.se

Protokoll

2022