Teknik-, fritid- och kulturnämnden

Här hittar du protokoll och mötestider för nuvarande år.

Nämndens ansvarsområde omfattar det som tidigare låg under Tekniska förvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen.

Ordförande
Anders Bromée
anders.bromee@ronneby.se

Mötestider 2021

Datum: 26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 18/5, 15/6, inget sammanträde i juli, 17/8, 14/9, 26/10, 23/11, 14/12

Protokoll

2021