Kommunstyrelsens arbetsutskott

Här hittar du protokoll och mötestider.

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden för kommunstyrelsen.

Ordförande
Roger Fredriksson
roger.fredriksson@ronneby.se

Mötestider 2022

Måndagar kl. 08.30. Se plats för sammanträde i kallelse.

 • 17 januari
 • 7 februari
 • 21 februari
 • 3 mars (extra)
 • 7 mars
 • 21 mars
 • 11 april
 • 25 april
 • 9 maj
 • 23 maj
 • 20 juni
 • Inget sammanträde i juli
 • 15 augusti
 • 12 september
 • 26 september
 • 10 oktober
 • 24 oktober
 • 7 november
 • 21 november
 • 12 december

Protokoll

2022