Artikeln publicerades 23 maj 2019

Kungörelse om utställning- Havsplan för Blekinge

Kungörelse om utställning- Havsplan för Blekinge

Blekinges kustkommuner har tagit fram ett förslag för hur havet ska användas i framtiden. Havsplanen är ett förslag till ändring av respektive kommuns översiktsplan och består av en planbeskrivning, en plankarta med tillhörande teckenförklaring, en samrådsredogörelse samt en sammanfattning. Den kompletta havsplanen finns tillgänglig på respektive kommuns hemsida samt på de utställningsplatser som anordnas under utställningstiden. Planen rör endast havet – inte rena skärgårds- och kustfrågor.

Utställningen genomförs under perioden 27 maj till 8 september 2019.

Utställningsplatser:

Sölvesborg: Stadshuset, stadsbiblioteket samt www.solvesborg.selänk till annan webbplats

Karlshamn: Stadsbyggnadsavdelningen, Rådhuset, stadsbiblioteket samt www.karlshamn.selänk till annan webbplats

Ronneby: Stadshusets foajé, Miljö- och byggnadsförvaltningen, stadsbiblioteket samt www.ronneby.selänk till annan webbplats

Karlskrona: Kommunhuset, stadsbiblioteket samt www.karlskrona.selänk till annan webbplats

Dina synpunkter ska ha inkommit senast den 8 sep 2019. Synpunkter lämnas till:

Sölvesborgs kommun, Stadsarkitektavdelningen, 294 80 Sölvesborg stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se

Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 374 81 Karlshamn byggnadsnamnden@karlshamn.se

Ronneby kommun, 372 80 Ronneby, stadshuset@ronneby.se

Karlskrona kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 371 83 Karlskrona samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se