Artikeln publicerades 4 mars 2021

Kungörelse om flyttade fordon

Om du har frågor ringer du växeln på 0457-68 80 80 eller skickar e-post till: tekniskaforvaltningen@ronneby.se

Flyttade fordon: Följande fordon har flyttats med stöd i lagen (1982:129), LFF, och förordningen (1982:198), FFF, om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttade fordon. Är ägare av fordonet in känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet in hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen

Regnr - Okänt, Fabrikat - Okänt, Typ - oregistrerat båtsläp, Ursprunglig uppställningsplats - 7-dygnsparkering, Strandhemsvägen 20, Ronneby, Publicerad 2021-03-04 Ärendenr TFK 2021/107