Artikeln publicerades 21 september 2022

Anslag/bevis: Överförmyndarnämnden 2022-09-13 paragraf 78-92, anslagstid 2022-09-21 till 2022-10-14

Anslag/bevis: Överförmyndarnämnden 2022-09-13 paragraf 78-92, anslagstid 2022-09-21 till 2022-10-14

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslag/bevis: Överförmyndarnämnden 2022-09-13 paragraf 78-92, anslagstid 2022-09-21 till 2022-10-14