Artikeln publicerades 14 september 2022

Anslag/bevis: kommunala pensionärsrådet 2022-09-08 §§ 24-31, anslagstid 2022-09-14 -- 2022-10-06

Anslag/bevis: kommunala pensionärsrådet 2022-09-08 §§ 24-31, anslagstid 2022-09-14 -- 2022-10-06

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kanslienheten