Artikeln publicerades 8 september 2022

Anslag/bevis: socialnämnden 2022-08-30 paragraf 115-135, anslagstid 2022-09-08 till 2022-10-01

Anslag/bevis: socialnämnden 2022-08-30 paragraf 115-135, anslagstid 2022-09-08 till 2022-10-01

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslag/bevis: socialnämnden 2022-08-30 paragraf 115-135, anslagstid 2022-09-08 till 2022-10-01