Artikeln publicerades 7 september 2022

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2022-08-31 §§ 109-125, anslagstid 2022-09-07 -- 2022-09-29

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2022-08-31 §§ 109-125, anslagstid 2022-09-07 -- 2022-09-29

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen