Artikeln publicerades 6 september 2022

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2022-09-06 § 230 omedelbart justerad, anslagstid 2022-09-06 till 2022-09-28

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2022-09-06 § 230 omedelbart justerad, anslagstid 2022-09-06 till 2022-09-28

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2022-09-06 § 230 omedelbart justerad, anslagstid 2022-09-06 till 2022-09-28