Artikeln publicerades 28 juli 2022

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2022-07-29 §§ 141-143, anslagstid 2022-07-28 till 2022-08-19

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2022-07-29 §§ 141-143, anslagstid 2022-07-28 till 2022-08-19

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2022-07-29 §§ 141-143, anslagstid 2022-07-28 till 2022-08-19