Artikeln publicerades 22 juni 2022

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2022-06-14 paragraf 106-137, anslagstid 2022-06-22 till 2022-07-15

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2022-06-14 paragraf 106-137, anslagstid 2022-06-22 till 2022-07-15

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2022-06-14 paragraf 106-137, anslagstid 2022-06-22 till 2022-07-15